11. Fomentar l'Oficina comarcal d'habitatge

Objectiu

  • Fomentar l’Oficina comarcal d’habitatge i els seus serveis, per tal de garantir l’accés a un habitatge

Acció

  • Difondrem els requisits i els procediments que permetin beneficiar-se dels ajuts públics per a l’accés a l’habitatge, mitjançant la tramitació dels ajuts i prestacions econòmiques d’especial urgència.
  • Facilitarem la tramitació d’ajuts a la rehabilitació, realitzant les tasques administratives i les inspeccions tècniques.
  • Gestionarem la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, captació i seguiment dels contractes.
  • Continuarem oferint els serveis d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial i les cèdules d’habitabilitat.
  • Seguirem oferint un microcrèdit per a la fiança en la signatura d’un contracte de lloguer, a través de la Borsa de Mediació.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 8ODS 11ODS 11

Seguiment

L'Oficina Comarcal d'Habitatge ha mantingut durant aquests anys l'activitat i s'ha incrementat fruit de les conseqüències econòmiques de la pandèmia, amb més demandes i sol·licituds d'ajuts i per tant, amb un major increment dels serveis realitzats, també pels nous programes de suport d'ajuts per al pagament de lloguer, així com l'assessorament i informació.

A l'any 2022 es posa en marxa la nova Oficina Comarcal de Rehabilitació per tal d'assessorar en la tramitació de nous ajuts provinents de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Dades generals:

ODS

Àrees:

Ordenació territorial i Habitatge

Àmbits:

Habitatge

Covid19:

No

Estat d'execució:

75%
Darrera actualització: 22.09.2022 | 12:55