09. Procurar que els nous projectes s’adeqüin a la normativa ambiental

Objectiu

  • Procurar que els nous projectes d’activitats s’adeqüin a la normativa ambiental en vigor.

Acció

  • L’òrgan tècnic ambiental comarcal emetrà els informes vinculants, d’acord amb la Llei que en regeix la normativa.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 8ODS 11

Seguiment

Dades generals:

ODS

Àrees:

Ordenació territorial i Habitatge

Àmbits:

Medi ambient i Agricultura

Covid19:

No

Estat d'execució:

0%
Darrera actualització: 22.09.2022 | 12:54