09. Procurar que els nous projectes s’adeqüin a la normativa ambiental

Objectiu

  • Procurar que els nous projectes d’activitats s’adeqüin a la normativa ambiental en vigor.

Acció

  • L’òrgan tècnic ambiental comarcal emetrà els informes vinculants, d’acord amb la Llei que en regeix la normativa.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 8ODS 11

Seguiment

ODS:

13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes
15. Gestionar sosteniblement els boscos i lluitar contra la desertificació
Darrera actualització: 22.09.2022 | 12:54