15. Gestionar sosteniblement els boscos i lluitar contra la desertificació

El brot de la COVID-19 ressalta la necessitat d'abordar les amenaces a què s'enfronten les espècies silvestres i els ecosistemes. En 2016, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) va alertar que un augment mundial de les epidèmies zoonòtiques era motiu de preocupació. En concret, ha assenyalat que el 75% de totes les malalties infeccioses noves en humans són zoonòtiques i que aquestes malalties estan estretament relacionades amb la salut dels ecosistemes.

«Amb la COVID-19, el planeta ha enviat la seva major alerta fins a la data indicant que la humanitat ha de canviar», ha explicat la directora executiva de l'PNUMA, Inger Andersen.

En treballar amb el medi ambient per protegir les persones, el PNUMA detalla com «reconstruir millor», mitjançant una base científica més sòlida, polítiques que contribueixin a un planeta més sa i més inversions verdes.

La resposta de l'PNUMA s'ocupa de quatre àrees:

 • Ajudar a les nacions a gestionar les deixalles mèdiques de la COVID-19.
 • Produir un canvi transformatiu per la natura i les persones.
 • Treballar per garantir que els paquets de recuperació econòmica creuen resiliència per crisis futures.
 • Modernitzar la governança ambiental a nivell mundial.

Per prevenir, aturar i revertir la degradació dels ecosistemes de tot el món, les Nacions Unides han declarat la Dècada per a la Restauració dels Ecosistemes (2021-2030). Aquesta resposta coordinada a nivell mundial davant la pèrdua i degradació dels hàbitats se centrarà en desenvolupar la voluntat i la capacitat polítiques per restaurar la relació dels éssers humans amb la natura. Així mateix, es tracta d'una resposta directa a l'avís de la ciència, tal com s'expressa en l'Informe especial sobre canvi climàtic i terra de el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, a les decisions adoptades per tots els estats membres de les Nacions Unides a les convencions de Rio sobre canvi climàtic i biodiversitat i a la Convenció de les Nacions Unides per a la Lluita contra la Desertificació.

Se segueix treballant en un nou i ambiciós Marc mundial de diversitat biològica posterior a 2020.

Mentre el món respon a l'actual pandèmia i es recupera d'ella, necessitarà un pla sòlid destinat a la protecció de la natura, de manera que la naturalesa pugui protegir la humanitat.

Fites

 • Per 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d'acord amb les obligacions contretes en virtut d'acords internacionals.
 • Per 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar el repoblament i la reforestació a nivell mundial.
 • Per 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres afectades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar aconseguir un món amb una degradació neutra de terra.
 • Per 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, inclosa la seva diversitat biològica, per tal de millorar la seva capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament sostenible.
 • Adoptar mesures urgents i significatives per reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de la diversitat biològica i, per al 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar la seva extinció.
 • Promoure la participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics i promoure l'accés adequat a aquests recursos, com s'ha convingut internacionalment.
 • Adoptar mesures urgents per posar fi a la caça furtiva i el tràfic d'espècies protegides de flora i fauna i abordar la demanda i l'oferta il·legals de productes silvestres.
 • Per 2020, adoptar mesures per prevenir la introducció d'espècies exòtiques invasores i reduir de manera significativa els seus efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics i controlar o eradicar les espècies prioritàries.
 • Per 2020, integrar els valors dels ecosistemes i la diversitat biològica en la planificació nacional i local, els processos de desenvolupament, les estratègies de reducció de la pobresa i la comptabilitat.
 • Mobilitzar i augmentar de manera significativa els recursos financers procedents de totes les fonts per conservar i utilitzar de manera sostenible la diversitat biològica i els ecosistemes.
 • Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les fonts i a tots els nivells per finançar la gestió forestal sostenible i proporcionar incentius adequats als països en desenvolupament perquè promoguin aquesta gestió, en particular amb vista a la conservació i la reforestació.
 • Augmentar el suport mundial a la lluita contra la caça furtiva i el tràfic d'espècies protegides, en particular augmentant la capacitat de les comunitats locals per promoure oportunitats de subsistència sostenibles.

(Font: https://www.un.org/)

Propostes Pla de Mandat

Darrera actualització: 10.08.2022 | 08:08