02. Fam zero

Després de dècades d'una disminució constant, el nombre de persones que pateixen fam (mesurat per la prevalença de desnutrició) va començar a augmentar lentament de nou en 2015. Les estimacions actuals indiquen que prop de 690 milions de persones al món pateixen fam, és a dir, el 8,9 per cent de la població mundial, el que suposa un augment d'uns 10 milions de persones en un any i d'uns 60 milions en cinc anys.

El món no està en camí per assolir l'objectiu de fam zero per 2030. Si continuen les tendències recents, el nombre de persones afectades per la fam superarà els 840 milions de persones el 2030.

Segons el Programa Mundial d'Aliments, al voltant de 135 milions de persones pateixen fam severa, a causa principalment dels conflictes causats pels éssers humans, el canvi climàtic i les recessions econòmiques. La pandèmia de COVID-19 podria duplicar ara aquesta xifra i sumar uns 130 milions de persones més que estarien en risc de patir fam severa a la fi de 2020.

Amb més de 250 milions de persones que podrien trobar-se a la vora de la fam, cal actuar ràpidament per proporcionar aliments i ajuda humanitària a les regions que corren més riscos.

Al mateix temps, cal dur a terme un canvi profund en el sistema agroalimentari mundial si volem alimentar més de 820 milions de persones que pateixen fam i als 2.000 milions de persones més que viuran en el món en 2050. L'augment de la productivitat agrícola i la producció alimentària sostenible són crucials per ajudar a alleujar els riscos de la fam.

Fites

  • Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones, en particular de les persones pobres i en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any.
  • Per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, incloent-hi aconseguir, a tot tardar el 2025, les fites convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l’emaciació dels menors de 5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, dones embarassades i lactants, així com de les persones grans.
  • Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors/es d’aliments de petita escala, en particular les dones, els pobles indígenes, agricultors/es familiars, pastors/es i pescadors/es, a través, entre d’altres, d’un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos de producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor afegit i treball no agrícola.
  • Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes, enfor­teixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, fenòmens meteorològics extrems, sequeres, inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra.
  • Per a 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, cultius i animals de granja i domesticats així com les espècies silvestres connexes, a través, entre d’altres, d’una bona gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes a escala nacional, regional i internacional, i promoure l’accés als beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics i coneixements tradicionals, així com la distribució justa i equitativa d’aquests, com s’ha convingut internacionalment.
  • Augmentar les inversions, fins i tot mitjançant una cooperació internacional més àmplia, en infraestruc­tura rural, investigació agrícola i serveis d’extensió, així com en desenvolupament tecnològic i bancs de gens de plantes i bestiar, a fi de millorar la capacitat de producció agrícola als països en desenvolupament, en particular als països menys avançats.
  • Corregir i prevenir les restriccions i distorsions comercials dels mercats agropecuaris mundials, a través, entre d’altres, de l’eliminació paral·lela de totes les formes de subvencions a les exportacions agrícoles i totes les mesures d’exportació d’efectes equivalents, de conformitat amb el mandat de la Ronda de Doha per al Desenvolupament.
  • Adoptar mesures per tal d’assegurar el bon funcionament dels mercats de productes bàsics alimentaris i derivats d’aquests, i facilitar l’accés adequat a informació sobre els mercats, en particular sobre les reserves d’ali­ments, a fi d’ajudar a limitar l’extrema volatilitat dels preus dels aliments.

(Font: https://www.un.org/)

Propostes Pla de Mandat

Darrera actualització: 20.05.2022 | 09:06