Perfil de contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió pública en línia de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament.

La informació de l’històric de contractes també es troba disponible des de la seu electrònica del Consell Comarcal i del cercador del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya amb dades disponibles a partir de l’any 2018.

Darrera actualització: 28.04.2022 | 12:17
Darrera actualització: 28.04.2022 | 12:17