Noves subvencions per al pagament del lloguer

Dimarts, 28 de juny de 2022 a les 00:00

Des d’avui i fins el dia 15 de juliol es poden sol·licitar aquests ajuts adreçats a persones de 36 anys o més

Des d’avui i fins el dia 15 de juliol, inclòs, es poden sol·licitar subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

Aquestes subvencions de l’Agència de l’Habitatge Catalunya estan adreçades a persones que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, i siguin titulars d'un contracte de lloguer, o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, amb un import màxim de 650 €, i de 900 €, en cas de famílies nombroses, famílies monoparentals i/o per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat amb barem favorable (mobilitat reduïda).

L'import de l’ajut serà d’entre el 20% i el 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge, amb un màxim de 2.400 € anuals per habitatge. Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 €.

Aquests ajuts s’han de sol·licitar, preferentment, de forma telemàtica al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquelles persones que no tinguin cap possibilitat de fer el tràmit telemàtic, han de demanar cita prèvia al Consell Comarcal del Garraf a través de l'apartat Cita prèvia del web o trucant al telèfon 93 810 04 00 extensió 1141 (de dilluns a divendres, de 10 a 13h).

També es pot demanar cita prèvia per ser atès a les Oficines d’Atenció Ciutadana de Sant Pere de Ribes, Sitges, Olivella i Cubelles:

Sant Pere de Ribes
Telèfon: 93 896 73 00

Correu electrònic: oaclesroquetes@santperederibes.cat i oacribes@santperederibes.cat
Web

Sitges
Telèfon 93 026 72 25

Correu electrònic: oac360@sitges.cat
Web

Cubelles
Telèfon 93 895 03 00

Web

Olivella
Telèfon 93 896 80 00

Darrera actualització: 28.06.2022 | 10:01