El ple comarcal aprova diversos punts en matèria d’ensenyament

Divendres, 31 de març de 2023 a les 00:00

S’han aprovat les bases dels individuals de menjador escolar i els ajuts de desplaçament pel proper curs.

El ple del Consell Comarcal del Garraf, celebrat ahir a la tarda, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Garraf per al curs escolar 2023-2024. (Punt aprovat amb vots favorables del PSC, Junts, ERC, CUP, Construïm, En Comú Guanyem, Ciutadans i els dos consellers no adscrits, i l’abstenció de SOM VNG)

Així mateix es van aprovar inicialment les bases per la concessió d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat d’educació infantil (2n. Cicle), primària i secundària obligatòria sempre que estigui matriculat a un centre proposat pel Departament d’Educació per al curs 2023-2024, i quan no sigui possible l’establiment d’un servei de transport col·lectiu. S’establirà un primer termini ordinari per presentar les sol·licituds que s’anunciarà amb la resolució de la convocatòria. (Punt aprovat amb vots favorables del PSC, Junts, ERC, CUP, Construïm, En Comú Guanyem, Ciutadans i els dos consellers no adscrits, i l’abstenció de SOM VNG).

Durant la sessió plenària també es va aprovar l’acceptació de la delegació de competències en matèria d'educació, prevista a l’Acord de la Generalitat de Catalunya del 31 d’agost de 2021. En aquest sentit, es va acceptar la delegació de la gestió del servei de transport escolar, els ajuts individuals per desplaçaments i els ajuts individuals de menjador escolar.

En el cas de la delegació de competències relatives al servei de menjador escolar als centres públics dependents del Departament d’Educació, al ple es va aprovar l’acceptació parcial, és a dir, únicament per als centres educatius en els quals el Consell Comarcal del Garraf gestiona el servei de menjador de forma indirecta, mitjançant contractes licitats a 3 menjadors escolars, a demanda dels centres educatius El Margalló i L’Aragai, de Vilanova i la Geltrú, i El Morsell, d’Olivella. (Punt aprovat amb vots favorables del PSC i Junts; vots en contra d’ERC, CUP, Construïm, En Comú Guanyem, SOM VNG, i l’abstenció de Ciutadans i els dos consellers no adscrits.

En aquest sentit, la consellera delegada d’ensenyament, Gisela Vargas, va explicar que no ha estat una decisió fàcil, que s’ha pres per responsabilitat i per seguretat jurídica d’aquest consell comarcal i de les Associacions de Famílies d’Alumnes que gestionen els menjadors escolars, tal com es detalla en el comunicat del passat 24 de març. La consellera va ressaltar que aquesta decisió és reversible perquè es podrà tornar a acceptar aquesta delegació de competències quan hi hagi totes les garanties, i que el Consell Comarcal del Garraf està al costat de les AFA per acompanyar-les en aquest procés i en la reivindicació del seu paper central en la gestió dels menjadors escolars.

Altres punts aprovats

Al ple també es va aprovar l’addenda econòmica relativa a les competències delegades en matèria d'ensenyament per al curs 2022-2023 autoritzada pel Departament d’Educació el 20 de gener de 2023, per un import total de 3.033.935,16 € de despesa corresponent a la gestió del servei de transport i menjador escolar per part del Consell Comarcal del Garraf. (Punt aprovat per unanimitat)

Així mateix, el plenari va aprovar inicialment la modificació del Reglament del servei de transport escolar del Garraf, que té per objectiu donar resposta a les necessitats d’incorporar nous criteris i aspectes per tal de resoldre incidències en la prestació del servei. (Punt aprovat amb vots favorables del PSC, Junts, ERC, CUP, Construïm, En Comú Guanyem, Ciutadans, els dos consellers no adscrits i l’abstenció de SOM VNG).

Durant la sessió plenària també es van aprovar convenis de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olivella, l’Ajuntament de Canyelles i l’Ajuntament de Cubelles per la prestació dels serveis d’Igualtat, Feminisme i LGTBI per al 2023-2025. L’objecte d’aquests convenis és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i aquests ajuntaments per a la prestació del Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD), el Servei d’atenció integral en el marc LGTBI+, el Sistema d’atenció i de resposta integral per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles, el Servei de Primera acollida de refugiats i persones desplaçades, i altres programes per a promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual i l’erradicació de la violència envers la dona, el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia i qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones. (Punt aprovat per unanimitat).

També es va aprovar l’acord marc d’adhesió al programa TIMOL amb l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges i el conveni de col·laboració pel desenvolupament d’aquest programa per a l'any 2023. El Programa TIMOL és un servei que té com a propòsit la inclusió a l’empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual amb independència del seu grau d’afectació. (Punts aprovats per unanimitat)

Així mateix es va aprovar el conveni de col·laboració per a l'organització de dues jornades durant l’any 2023 de l'àmbit residencial Gent Gran Garraf entre el Consell Comarcal del Garraf, la Fundació Casa d'Empara, la Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere, la Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, el Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf (CSAPG), l’Organisme Autònom Municipal d’Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA). Aquest és un treball conjunt en el marc del projecte “Garraf, comarca cuidadora” en pro de l’atenció integrada a les persones i de l’envelliment actiu. (Punt aprovat per unanimitat).

De la mateixa manera es va aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per desenvolupament del projecte Garraf Singulars, que busca millorar l'ocupabilitat dels joves d’entre 16 i 29 anys. (Punt aprovat per unanimitat).

En l’àmbit de medi ambient es va aprovar l’adhesió a la Declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat, per les ciutats i els pobles com a resposta a les crisis globals. (Punt aprovat per unanimitat).

Finalment, es va aprovar la moció presentada pels grups comarcals del PSC, Junts i Ciutadans en suport dels Consells Comarcals per un millor finançament. A través d’aquesta moció es traslladada al Govern de la Generalitat la necessitat de donar una solució estructural a la greu situació de finançament dels consells comarcals. (Moció aprovada amb vots favorables del PSC, Junts i Ciutadans i els dos consellers no adscrits; vots en contra de la CUP; i l’abstenció d’ERC, Construïm, En Comú Guanyem i  SOM VNG).

Darrera actualització: 31.03.2023 | 15:15