El Ple comarcal aprova convenis de col·laboració amb els ajuntaments pel desenvolupament de diversos programes socials i de joventut

Divendres, 27 de gener de 2023 a les 00:00

Aquests convenis formen part del treball compartit i de cooperació amb els municipis per enfortir les polítiques socials i respondre als reptes i necessitats de la ciutadania.

El ple del Consell Comarcal del Garraf, celebrat ahir a la tarda, va aprovar una sèrie de convenis amb els ajuntaments per al desenvolupament de diversos programes socials i de joventut pels propers anys. Aquests convenis formen part del treball compartit i de cooperació amb els municipis per enfortir les polítiques socials i respondre als reptes i necessitats de la ciutadania.

En aquest sentit, es van aprovar convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella per la prestació dels serveis d’atenció primària, el servei especialitzat d’atenció a infants i adolescents en risc, i programes d’intervenció socioeducativa, transport adaptat, atenció domiciliària, atenció a persones amb dependència i atenció a joves en situació de vulnerabilitat, entre d’altres.

Aquests serveis estan cofinançats pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i presenten algunes novetats: s’amplia de manera substancial el “Servei d’Intervenció Socioeducativa”, que té dos grups consolidats, un a Olivella i un altre a Cubelles, per donar resposta als casos de risc de desprotecció, actuar de forma preventiva i evitar la separació de l’infant o adolescent de la seva família i entorn. Es fixa com objectiu prestar servei a totes les franges de 0 a 18 anys i implantar-lo també al municipi de Canyelles. En concret, l’ampliació de 2023 permetrà cobrir la franja d’edat de 14 a 16 anys, i el 2024 i 2025 complimentar la cobertura en la franja dels 0 a 3 i dels 16 als 18.

D’altra banda, el programa “Dinamitzadors cívics per a l’emancipació juvenil” continuarà donant resposta a les necessitats dels joves migrats sols, però s’amplia també a persones d’altres col·lectius de joves que es troben en una situació especial de vulnerabilitat, atenent els seus processos vitals i prioritzant el treball en xarxa amb els recursos i agents del territori. Aquest programa es desenvolupa mitjançant la contractació d’una educadora social amb presència als municipis de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges, en coordinació amb els serveis locals de joventut, serveis socials i d’altres agents del territori. 

Així mateix, s’incorpora el programa “Suport cuidadors” que oferirà accions formatives d’una durada mínima de 10 hores per a persones cuidadores no  professionals i grups d’ajuda mútua. Aquest programa s’oferirà a 21 persones durant el 2023, a 22 durant el 2024 i a 23 durant el 2025.

També s’iniciarà el programa “Envelliment Quilòmetre Zero” adreçat a les persones grans, un dels col·lectius més afectats per la pandèmia, que ha causat un augment de la solitud no volguda. L’objectiu del programa és analitzar la situació de les persones grans, definir l’estratègia per a un envelliment actiu, fer aflorar les potencialitats del territori, i sensibilitzar la societat envers la seva inclusió social per portar a terme un projecte de treball comunitari.

Els convenis signats també inclouen els programes d’abast supramunicipal del Servei comarcal de joventut com el Pla de prevenció de drogodependències “Traca”, “Referent d’Ocupació Juvenil”, “Joves en pràctiques”, “Treball i Formació jove” i “Salut Emocional Jove Garraf”, entre d’altres.

Durant la sessió plenària també es va ratificar l’aprovació del conveni amb la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025 i del conveni de col·laboració amb l’Institut Català de les Dones per a l’impuls de la prestació del Servei d’informació i atenció a les dones – SIAD Garraf i el desenvolupament de polítiques d’igualtat pel mateix període.

Així mateix es va aprovar l'acceptació de la donació de dues obres pictòriques d'Alexandre de Cabanyes, per part de la Sra. Montserrat Vives Olivo en nom de la seva tia Clotilde Vives Badal. Es tracta dels quadres “Marina” de l’any 1932, i “Dibuix de dues barques a la sorra”, que formaran part de la col·lecció i el llegat de la Masia d'en Cabanyes.

Finalment es va aprovar l’addenda dels convenis amb els sis ajuntaments per a la gestió del Servei del Medi Natural i Litoral del Garraf i la pròrroga dels convenis amb l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya per a la gestió de l'Oficina Comarcal d'Habitatge i el programa de mediació per al lloguer social.

Darrera actualització: 27.01.2023 | 14:03