Convocatòria del ple ordinari del 26 de gener de 2023

Dilluns, 23 de gener de 2023 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de 24 de novembre de 2022 (Expedient 1029-0751/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

2. Aprovar la modificació de l'acord de creació, denominació i composició de les comissions informatives de caràcter permanent del Consell Comarcal (Expedient 1014-0022/2023).

3. Aprovar el Pla de Mesures Antifrau del Consell Comarcal i l’actualització de la Declaració institucional antifrau (Expedient 1227-0072/2023).

4. Aprovar l’increment del 2,5% de les retribucions del personal del Consell Comarcal (Expedient 1510-0001/2023).

5. Aprovar l’Inventari general de béns i drets del Consell Comarcal (Expedient 1566- 0009/2023).

6. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la prevenció i actuació en els serveis especialitzats del Consell Comarcal (Expedient 1374-0020/2023).

7. Aprovar el Pla anual de contractació 2023 del Consell Comarcal (Expedient 1227- 0073/2023).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

8. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles per la prestació dels Serveis Socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials i joventut per al 2023-2025 (Expedient 1374-0838/2022).

9. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canyelles per la prestació dels Serveis Socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials i joventut per al 2023-2025 (Expedient 1374-0843/2022).

10. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olivella per la prestació dels Serveis Socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials i joventut per al 2023-2025 (Expedient 1374-0846/2022).

11. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles per implementar un programa temporal d’intervenció amb famílies i gent gran 2023-24 (Expedient 1374- 0869/2022).

12. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olivella per implementar un programa intergeneracional de joventut, polítiques d’igualtat i gent gran 2023-25 (Expedient 1374-0005/2023).

13. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles per a la gestió del programa de prevenció de drogodependència TRACA any 2023 (Expedient 1374-0035/2023).

14. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canyelles per a la gestió del programa de prevenció de drogodependència TRACA any 2023 (Expedient 1374-0034/2023).

15. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olivella per a la gestió del programa de prevenció de drogodependència TRACA any 2023 (Expedient 1374-0036/2023).

16. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olivella per a la gestió del programa de Referent d’Ocupació Juvenil, gener-setembre 2023 (Expedient 1374-0039/2023).

17. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles per a la gestió del programa de Referent d’Ocupació Juvenil, gener-setembre 2023 (Expedient 1374-0038/2023).

18. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canyelles per a la gestió del programa de Referent d’Ocupació Juvenil, gener-setembre 2023 (Expedient 1374-0037/2023).

19. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a la gestió del programa de Referent d’Ocupació Juvenil, gener-setembre 2023 (Expedient 1374-0040/2023).

20. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la gestió del programa Referent d’Ocupació Juvenil, gener-setembre 2023 (Expedient 1374-0042/2023).

21. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sitges per a la gestió del programa de Referent d’Ocupació Juvenil, gener-setembre 2023 (Expedient 1374-0041/2023).

22. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sitges per a la gestió del programa de Joves amb vulnerabilitat, any 2023 (Expedient 1374-0044/2023).

23. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a la gestió del programa de Joves amb vulnerabilitat, any 2023 (Expedient 1374- 0043/2023).

24. Ratificar l’aprovació del conveni amb la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025 (Expedient 1374-0832/2022).

25.Ratificar l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Institut Català de les Dones per a l’impuls de la prestació del Servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere (SIAD), pel període 2022-2025 (Expedient 1374- 0004/2023).

26. Aprovar la modificació del contracte de servei de monitoratge del transport escolar i del transport adaptat del Garraf (Expedient 1403-0050/2023).

27. Aprovar la pròrroga del conveni relatiu al servei de transport adaptat i assistit amb l’Ajuntament de Cubelles (Expedient 1374-0051/2023).

28. Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa amb l’Ajuntament de Sitges relatiu al servei de transport adaptat i assistit per a persones amb discapacitat i/o dependència i mobilitat reduïda (Expedient 2859-0027/2023).

Dictàmens de la comissió informativa de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

29. Acceptar la donació de dues obres pictòriques d’Alexandre de Cabanyes (Expedient 1376-0088/2023).

Dictàmens de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

30. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canyelles per a l’execució de l’operació PR15-012848 “Projecte d’eficiència energètica del Garraf” cofinançat amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (programa operatiu FEDER 2014-2020) (Expedient 1374-0060/2023).

31. Aprovar la segona addenda del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canyelles per a la gestió del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf, per a l’any 2023 (Expedient 1374-0061/2023).

32. Aprovar la segona addenda del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles per a la gestió del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf, per a l’any 2023 (Expedient 1374-0062/2023).

33. Aprovar la segona addenda del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olivella per a la gestió del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf, per a l’any 2023 (Expedient 1374-0063/2023).

34. Aprovar la segona addenda del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a la gestió del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf, per a l’any 2023 (Expedient 1374-0064/2023).

35. Aprovar la segona addenda del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sitges per a la gestió del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf, per a l’any 2023 (Expedient 1374-0065/2023).

36. Aprovar la segona addenda del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la gestió del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf, per a l’any 2023 (Expedient 1374-0066/2023).

37. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina d’Habitatge per a l’any 2023 (Expedient 1374-0067/2023).

38. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al Lloguer Social, per a l’any 2023 (Expedient 1374-0068/2023).

Control dels òrgans de govern

39. Donar compte del Decret relatiu a l’abandó del grup de Ciutadans i el seu pas a conseller no adscrit del Sr. Oscar León Jurado (Expedient 1015-0003/2023).

40. Donar compte de l’Informe 19/2022 de fiscalització Sindicatura de Comptes exercici 2018 (Expedient 1750-0485/2022).

41. Donar compte de decrets de Presidència i Gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0019/2023).

42. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials del 4t trimestre de 2022 (Expedient 1685-0056/2023).

43. Donar compte dels estats d'execució del 4t trimestre de 2022 (Expedient 1685- 0057/2023).

44. Donar compte dels expedients de modificació de pressupost 2022 números 39 a 43 (Expedient 1627-0058/2023).

45. Donar compte de la memòria d’activitats de l’any 2022 del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf (Expedient 1376-0069/2023).

46. Donar compte de la memòria d’activitat de l’any 2022 de l’Oficina comarcal d’Habitatge (Expedient 1376-0070/2023).

Precs i preguntes

Darrera actualització: 23.01.2023 | 10:43