Xarxa d’Acompanyament en el Municipi - XAM

El programa XAM, en funcionament des de l’any 2001, és un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències sòcio-educatives d’infants i adolescents mitjançant el treball individualitzat, el treball grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Es porta a terme en els municipis de Cubelles i Olivella conjuntament amb les professionals dels serveis socials d’atenció primària, amb l’objectiu de prioritzar l’atenció a la infància en risc social, que pugui permetre la detecció, la prevenció, la normalització i la integració d’aquests infants.

La professional del projecte treballa amb els infants repartint el temps entre l’acompanyament en l’estudi i els deures, activitats lúdiques i educatives amb l’ús de noves tecnologies i sortides pel municipi.

Calendari/Horari:

Durant el curs escolar.

  • Cubelles: dilluns, de 16.45 a 18.15 h al centre social de Cubelles (activitats) i divendres de 16.45 a 18.15 h a la biblioteca del municipi (reforç escolar).
  • Olivella: dimarts de 16.45 a 18.15 h, reforç escolar a l’aula TIC de l’escola El Morsell i dijous de 16.45 a 18.15 h a la sala La Crivellera (activitats).

Persones destinatàries:

Infants de 8 a 16 anys dels municipis de Cubelles i Olivella. 


Com sol·licitar-ho:

Educador/a de serveis socials d’atenció primària dels municipis de Cubelles i Olivella. L’accés al XAM es fa per derivació dels serveis socials d’atenció primària, escoles i instituts en ambdós municipis.


Darrera actualització: 21.07.2022 | 10:53