Envelliment de Quilòmetre Zero

El Consell Comarcal del Garraf ha iniciat el procés d’elaboració dels Plans locals d’envelliment de Quilòmetre Zero pels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella. Enguany s’està treballant en la diagnosi de l’envelliment en aquests municipis amb l’objectiu d’analitzar i diagnosticar la situació de les persones grans del territori per poder definir l’estratègia per a l’envelliment de quilòmetre zero.

Seguint les pautes marcades pel Departament del Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i amb el finançament de la UE – NextGenerationUE i la Diputació de Barcelona, el Pla ha de servir per millorar la qualitat de vida de les persones grans i fomentar l’envelliment actiu com a model de socialització, prevenció i promoció de l’autonomia personal. També té la voluntat de lluitar contra la soledat no volguda, combatre el maltractament, minimitzar la bretxa digital i impulsar la participació de les persones grans en l’àmbit associatiu i en les dinàmiques d’arrel comunitària del seu territori.

Una vegada definits el Plans Locals d’Envelliment de Quilòmetre Zero, s’iniciarà la fase de desenvolupament i dinamització on es treballarà per portar a terme les actuacions planificades que ajudin assolir els objectius marcats i impulsar l’avaluació de les polítiques públiques en l’àmbit de la dependència i l’envelliment actiu, en coordinació amb la resta d’administracions i en col·laboració amb el Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf.

Adreçat a:

Persones grans dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella

Contacte:

Mònica Romeu Hernández, tècnica d'Acció Comunitària 

Tel: 93 810 04 00

c/e: comarcacuidadora@ccgarraf.cat

 

 

Darrera actualització: 08.02.2024 | 14:34

Imatges