Consell Consultiu de la Gent Gran

Òrgan consultiu i de participació per aquelles qüestions d’interès per a la gent gran que suposin una millora del benestar i de la qualitat de vida d’aquest sector de la població al Garraf. La seva creació va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Garraf el dia 2 de febrer de 1991.

Entre d’altres, són funcions d’aquest consell consultiu: 

  • Participar en la definició de les necessitats socials comarcals pel que fa a la gent gran.
  • Promoure la realització de les activitats necessàries per tal de sensibilitzar la societat respecte a la situació social de la gent gran.
  • Promoure l’associacionisme al grup de població esmentat i la participació de la comunitat.
  • Donar a conèixer a aquesta comunitat els recursos i drets que els assisteixen, col·laborar en les actuacions realitzades en temes de gent gran de la comarca i fer-ne el seguiment.

Està integrat per càrrecs electes del Consell Comarcal del Garraf i de tots els municipis de la comarca, i per dos representants de cadascun dels col·lectius i entitats legalment constituïdes que treballin amb temes de gent gran i que tinguin seu o representació a la comarca.

Hi són representades les següents entitats: COMPEX, Gent Gran de Mar (Vilanova), Casal Municipal de Sitges Pau Casals, Casal Municipal de Sitges Joan Maragall, Casal Municipal de Sant Pere de Ribes, Casal d’Avis de Les Roquetes, Aula Universitària del Garraf, Grup Jubilats CCOO, Jubilats UGT, Associació Cim Blanc (Cubelles), L’Esplai de la Caixa (Vilanova), Gent Gran d’Olivella, Associació Pura Vida (Cubelles), Associació Gent Gran de Canyelles, Amics de la Gent Gran, Associació Cal Pallissa, Voluntaris de Sant Camil, Federació d’Associacions de veïns de Vilanova i la Geltrú i Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya.

Adreçat a:

Col·lectius i entitats legalment constituïdes que treballin amb temes de gent gran i que tinguin seu o representació a la comarca.

Calendari/Horari:

El Plenari del Consell Consultiu de la Gent Gran es reunirà amb caràcter ordinari, almenys un cop cada trimestre, i amb caràcter extraordinari quan la presidència, per pròpia iniciativa o a petició de la majoria dels seus membres, ho consideri oportú.

Contacte:

Darrera actualització: 05.03.2024 | 14:57