Deconstruir la imatge de l’enemic

Recurs didàctic adreçat a professors i alumnes d’educació secundària, elaborat per l’Escola de Cultura de Pau. És el tercer volum dels “Quaderns d’Educació per la Pau”, aquesta vegada sobre la imatge de l’enemic.

Presentació i objectius del Quadern:

  • Ajudar a entendre les implicacions que té la imatge de l’enemic en les nostres percepcions i com incideix en el conflicte
  • Proposar formes de deconstruir aquesta imatge de l’enemic

Quan parlem de l’enemic, ens estem referint tant a l’altra part en un context de conflicte armat (nivell macrosocial), com a la relació entre dues persones o grups diferents, etc. (nivell microsocial). Tots els exercicis, per tant, poden ser instrument per a fer reflexionar sobre aquests dos nivells: els conflictes entre societats o països i els conflictes entre grups o col·lectius de diferents cultures, valors, etc.

L’estructura que desenvolupa el quadern és la següent:

  • Totes les persones tenim una sèrie de necessitats, que poden ser biològiques, d’autonomia, de seguretat o relacionades amb el respecte a la identitat o als valors que anem construint al llarg dels anys (1. Introducció: Per a crear un enemic).
  • A vegades sentim que un ‘altre’ (un grup diferent del meu) amenaça aquest sistema de necessitats i valors, i algunes condicions personals o del context ens poden predisposar a veure els altres com enemics (2. Què ens fa percebre l’altre com enemic?).
  • La imatge de l’enemic ens genera emocions (com la por, la ràbia o l’odi), consideracions valoratives (estereotips o prejudicis), i reaccions de grup (allunyament progressiu d’un grup de l’altre) (3. Processos implicats en la imatge de l’enemic).
  • Davant d’aquestes situacions podem fins i tot arribar a exercir la violència i així impossibilitar que els conflictes es puguin resoldre de forma constructiva (4. La imatge de l’enemic en el conflicte).
  • Per aquesta raó proposem acabar amb suggerències i activitats que contribueixen a reduir la influència de la imatge de l’enemic (5. Propostes per a deconstruir la imatge de l’enemic).

(2005)

Dades generals:

Darrera actualització: 13.05.2022 | 13:50