Asil

Asil.Cat vol millorar les capacitats d’acollida i de reconeixement dels drets de les persones que han patit el desplaçament forçat, fruit de greus vulneracions de drets humans, com poden ser les persones sol·licitants de protecció internacional i d’apatrídia, refugiades, apàtrides, desplaçades internes, persones que han vist denegada la seva sol·licitud de protecció internacional.

La Xarxa pretén augmentar l’impacte i abast de les accions de mobilització, incidència política i social de les ONG membres en matèria d’asil i refugi.

Dades generals:

Darrera actualització: 13.05.2022 | 13:43

Enllaços