30. Aconseguir la plena integració dels nois i noies migrats

Objectiu

  • Reforçar els serveis existents per aconseguir la plena integració dels nois i noies migrats i fomentar la societat inclusiva com un dels valors.

Acció

  • Gestionarem el contracte-programa amb el departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació a aquest tema. 
  • Acompanyarem l'educadora referent dels joves migrats sols, garantint el coneixement del municipi on ha de realitzar la seva intervenció.
  • Actuarem de node de comunicació i creació de xarxa entre el centre de menors i el seu entorn.
  • Identificarem els punts forts, aspectes a millorar, amenaces i oportunitats en la relació entre el centre i el municipi.
  • Realitzarem un pla d’actuació per definir, implementar, seguir i avaluar accions que permetin l’activació de recursos en el territori.
  • Participarem en la Taula Interdepartamental de seguiment de la situació dels menors no acompanyats.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 11ODS 11

Seguiment

Dades generals:

ODS

Àrees:

Serveis a les Persones

Àmbits:

Immigració

Covid19:

No

Estat d'execució:

0%
Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:02