40. Promoure ofertes formatives per tal de millorar el grau d'ocupabilitat

Objectiu

 • Promoure ofertes formatives entre la població de la comarca per tal de millorar el grau d’ocupabilitat.

Acció

 • Desenvoluparem i farem seguiment de les accions del Pacte en allò que fa referència a la formació. Les mesures adoptades es concretaran en:
  • Creació del Consell de la Formació del Garraf.
  • Sistema d’incentius o ajudes econòmiques per facilitar els desplaçaments.
  • Creació d’una borsa comarcal d’empreses que ofereixen pràctiques.
  • Foment de les vocacions científico-tecnològiques.
  • Propostes per a l’actualització i adequació de l’oferta formativa.
  • Vetllar per la transició escola-treball.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 11ODS 11ODS 11ODS 11ODS 11

Seguiment

ODS:

04. Garantir una educació inclusiva i equitativa
05. Igualtat de gènere
08. Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball decent per a tothom
10. Reduir la desigualtat en i entre els països
17. Revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible
Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:07