25. Vetllar pels drets i oportunitats dels infants i joves en risc d’exclusió social

Objectiu

  • Vetllar pels drets i oportunitats dels infants i joves en risc d’exclusió social, tenint en compte la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència.
  • Impulsar el servei d’intervenció socioeducatiu per infants (0-18 anys) i les famílies com a prevenció de situacions de risc social (SIS).

Acció

  • Gestionarem el contracte-programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en relació amb l’atenció a la infància i l’adolescència.
  • Millorarem els drets i oportunitats dels infants i joves, potenciant els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) i el Servei d’Intervenció en Famílies Extenses (SIFE).
  • Revisarem el protocol per abordar situacions de risc i /o maltractaments greus a la infància i l’adolescència en la comarca del Garraf (2017).
  • Gestionarem amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la incorporació de la fitxa del Servei Socioeducatiu (SIS) en el contracte-programa 2020-2024.
  • Desenvoluparem el programa Xarxa d’Acompanyament al Municipi (XAM) per prestar el serveis socioeducatius (SIS) itinerant als municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 11ODS 11ODS 11

Seguiment

ODS:

03. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats
04. Garantir una educació inclusiva i equitativa
10. Reduir la desigualtat en i entre els països

Àrees:

Serveis a les Persones

Àmbits:

Atenció a la infància i l'adolescència

Covid19:

No

Estat d'execució:

0%
Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:00