22. Facilitar i acompanyar les persones joves en el seu pas del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional

Objectiu

  • Facilitar i acompanyar les persones joves en el seu pas del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional

Acció

  • Treballarem les polítiques de joventut i treball de manera coordinada amb els altres ajuntaments de la comarca.
  • Facilitarem la presència de Referents d’Ocupació Juvenil com a servei especialitzat per la informació, orientació i acompanyament als i les joves.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 11ODS 11ODS 11

Seguiment

Es gestiona el programa Referent d'Ocupació Juvenil (SOC) amb la presència d'una tècnica itinerant als serveis locals de Joventut i/o d'Ocupació dels sis municipis, amb les funcions d'assessorament acadèmic i facilitació de la inserció laboral, amb difusió i derivació de joves a programes formatius i ofertes laborals. Durant la pandèmia s'opta per realitzar les atencions i les reunions en format online, amb un augment significatiu de la coordinació amb els serveis locals i altres agents. 

  • Nombre total d’atencions a joves: 444 (any 2019) i 706 (any 2020) 
  • Nombre de coordinacions: 36 (any 2019) i 120 (any 2020)

Es gestiona el programa Joves en Pràctiques (SOC) amb la contractació en la modalitat de pràctiques laborals de persones joves amb titulació, per un període de 6 mesos.  

  • Octubre 2019 - Abril 2020: 4 joves
  • Gener 2021 - Juny 2021: 1 jove

L'any 2019 es van organitzar dos cursos adreçats a joves migrats sols residents a centres de la comarca, per a millorar les seves possibilitats d'inserció laboral.

  • Curs de conductor de carretó: 15 joves
  • Curs de barberia: 10 joves

Dades generals:

ODS

Àrees:

Serveis a les Persones

Àmbits:

Joventut

Covid19:

No

Estat d'execució:

75%
Darrera actualització: 05.06.2023 | 12:40