15. Garantir l’accés a l’educació

Objectiu

  • Garantir l’accés a l’educació, així com dotar d’ajudes a les famílies amb risc d’exclusió

Acció

  • Aprovarem la convocatòria pública de les Bases per a sol·licitar ajuts individuals de desplaçament i de menjador escolar, seguint els criteris marcats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
  • Millorarem la gestió de les sol·licituds i les resolucions de beques menjador i desplaçaments a través de noves eines informàtiques.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 8ODS 11ODS 11ODS 11

Seguiment

Ajuts individuals de menjador escolar: Tot seguit detallem el nombre d'alumnes beneficiaris d'ajut de menjador escolar:

  • Curs 2019-2020- 1.822 alumnes amb un 50% ajut, 661 alumnes amb un 100% d'ajut
  • Curs 2020-2021- 2.207 alumnes amb un 70% ajut, 597 alumnes amb un 100% d'ajut.

Ajuts de desplaçament escolar (AID): Al curs 2019-2020 es va concedir 80 AID i per al curs 2020-2021 van ser concedits 65 AID.

Pandèmia COVID-19: El Departament d'Educació conjuntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies lliuren, a través del Consell Comarcal i la col·laboració dels ajuntaments, una targeta moneder per garantir l'alimentació de tots els menors beneficiaris d'ajuts individuals de menjador escolar. Un total de 2.494 targetes moneder són lliurades amb un import de 272 € (4 €/dia/infant) per garantir l'alimentació dels dies lectius compresos entre el 13 de març fins el 19 de juny de 2020.

Curs 2021-2022

Publicada la convocatòria per demanar ajuts de menjador i/o desplaçament. El termini es va obrir del 3 al 28 de maig de 2021.

Valoració de les sol·licituds presentades a través del nou programa informàtic que permet gestionar les sol.licituds de la convocatòria que ens ocupa.

Dades generals:

ODS

Àrees:

Serveis a les Persones

Àmbits:

Ensenyament

Covid19:

No

Estat d'execució:

50%
Darrera actualització: 22.09.2022 | 12:56