06. Desenvolupar el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf

Objectiu

  • Desenvolupament de les accions previstes al Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf.

Acció

  • Dinamitzarem els actius paisatgístics i econòmics del Garraf. 
  • Establirem un pla de camins comarcal.
  • Continuarem treballant per a la regularització de les urbanitzacions en coordinació amb els ajuntaments, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
  • Promourem la competitivitat i especialització segons els eixos d’economia verda, el territori com a actiu econòmic i turístic, creació de nova indústria i aplicacions
    tecnològiques.
  • Continuarem el debat sobre les línies de futur econòmica de la comarca del Garraf, comptant amb la col·laboració de la Federació d’empresaris del Gran Penedès i altres agents.
  • Vetllarem perquè les actuacions plantejades en les Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona siguin d’àmbit comarcal i es vinculin a projectes d’integració paisatgística i a la xarxa bàsica de camins.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 8ODS 11

Seguiment

Dades generals:

ODS

Àrees:

Ordenació territorial i Habitatge

Àmbits:

Planejament

Covid19:


Estat d'execució:

75%
Darrera actualització: 22.09.2022 | 12:53