Migració, Refugi i Convivència

La guia "Migració, refugi i convivència: una qüestió de drets humans", editada pel Consell Comarcal del Garraf ha estat elaborada per la Fundació Solidaritat UB, en col·laboració amb l’entitat Conversa - Laboratorio de pedagogías críticas.

Aquesta proposta pedagògica es planteja com un viatge per les migracions, les relacions Nord-Sud i les barreres que les polítiques europees interposen, mostrant la vulneració de drets en cada fase. Es tracta d'un recorregut pels espais de confluència en què emergeix la desigualtat mundial, que van de les fronteres fins als nostres municipis.

La guia s'organitza en tres bloc temàtics: la sortida, l'arribada i la convivència, i inclou propostes d’activitats que es recomana desenvolupar seqüencialment, però que també poden realitzar-se de forma independent.

Per tal que l’alumnat vagi desenvolupant una visió complexa de la problemàtica, en cada activitat es genera algun producte visual –un mapamundi o un còmic– que roman exposat a classe per establir relacions entre els continguts treballats. A l’activitat final es planteja traslladar l’aprenentatge a un projecte real amb incidència al propi entorn.

L’elaboració d’aquesta guia forma part de les accions de sensibilització i formació sobre migracions i refugi, desenvolupades pel Programa Garraf per la Pau del Consell Comarcal del Garraf, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

Darrera actualització: 25.05.2022 | 08:42