Obert el procés participatiu del Pla Territorial Sectorial per a la implantació d’Energies Renovables (PLATER)

Dimecres, 31 de maig de 2023 a les 00:00

L’Oficina Comarcal de Transició Energètica (OCTE) farà difusió  d’aquest procés participatiu.

La Generalitat de Catalunya està elaborant el Pla Territorial Sectorial per a la implantació d’Energies Renovables (PLATER), amb l’objectiu de definir les directrius generals, prioritats i normes de la distribució arreu del territori de les instal·lacions necessàries per fer efectiva la transició energètica.

Per assolir la sobirania energètica, Catalunya haurà de desenvolupar un gran nombre de projectes d’energies renovables, fonamentalment parcs eòlics i plantes fotovoltaiques, una part dels quals hauran de situar-se sobre el terreny. D’acord amb els càlculs efectuats a la Prospectiva Energètica de Catalunya en 2050 (PROENCAT 2050), Catalunya pot cobrir el 97,5% del consum d’energia primària amb energies renovables amb una ocupació del 2,5% del seu territori per a usos energètics. La resta d’energia primària d’origen renovable es podria produir sense una ocupació addicional del terreny, realitzant instal·lacions a cobertes d’edificis existents i altres espais.

La redacció del PLATER, a càrrec del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, està actualment en la fase de participació ciutadana fins al 4 de juny. L’objectiu d’aquesta consulta és conèixer l’opinió de la ciutadania respecte a l’elaboració d’una eina que permeti ordenar el desplegament al territori d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques, i recollir propostes de modificació del marc normatiu aplicable (urbanístic, ambiental, paisatgístic, etc.) que es consideri necessari per assegurar-ne una implantació efectiva. Al portal participa.gencat.cat de la Generalitat es pot trobar més informació sobre el procés participatiu i els mecanismes per fer aportacions.

D’altra banda, des del 18 de maig està en curs una segona consulta dins del procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica. En aquest procés, l’Òrgan Ambiental de la Generalitat ha tramés a consulta els documents d'objectius i propòsits, i el Document Inicial Estratègic (DIE) del PLATER. Aquesta consulta està oberta fins al 30 de juny, i es poden fer aportacions al canal corresponent:

  • Administracions locals poden participar a través de l’EACAT.
  • Les entitats sense ànim de lucre, empreses privades i altres entitats, poden presentar les seves aportacions a través del tràmit virtual
  • La ciutadania pot participar presentant una petició genèrica i indicant a l’assumpte: “Resposta a la consulta d’avaluació ambiental de plans i programes”.
  • Els documents a consulta es troben publicats al Portal d’Avaluació Ambiental del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

L’Oficina Comarcal de Transició Energètica (OCTE) impulsa la transició energètica a la comarca mitjançant la promoció de projectes, l’acompanyament als ens locals en les seves polítiques municipals, i l’assessorament i divulgació a la ciutadania, ajuntaments i empreses.

 

Darrera actualització: 31.05.2023 | 09:03