Prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius específics. Any 2019

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2018, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d'11 d'abril, TES/667/2015, de 2 d'abril, GAH/940/2016, de 5 d'abril i GAH/657/2017, de 27 de març i GAH/942/2018, de 10 de maig . 

No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguer segons la resolució Resolució GAH/970/2018, de 16 de maig.

Per a col·lectius específics poden accedir els següents:

  • Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2018, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques, excepte l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
  • Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
  • Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

Terminis

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 25 de gener de 2019 i finalitza:

  • Per al col·lectiu indicat al punt 1 (contractes de lloguer a través de les Borses de mediació per al lloguer social, d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre o administracions o entitats públiques): el 31 d’octubre de 2019.
  • Per als altres col·lectius indicats al punts 2 i 3 (persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d’urgència especial i de les prestacions complementàries): l'1 de març de 2019
Darrera actualització: 10.05.2022 | 07:50