Pla Especial del Cim del Montgròs

El Pla Especial de Telecomunicacions al cim del Montgròs és un treball conjunt d’institucions i entitats per reordenar les diverses instal·lacions de telecomunicacions i serveis presents en aquest espai. La proposta permetrà reduir el nombre d’antenes de 8 a 2, fent possible que les instal·lacions quedin integrades a l’entorn del cim i donant resposta a les peticions de les operadores i a les demandes dels informes ambientals. Inicialment estava previst mantenir una única gran torre amb totes les infraestructures soterrades.

Els treballs es remunten a l’any 2005 quan, per encàrrec dels ajuntaments de Canyelles i Sant Pere de Ribes, es va redactar un Avanç de Pla Especial i un estudi arquitectònic de les infraestructures de telecomunicacions, amb la col·laboració de la UPC i el Centre Tecnològic de Vilanova. En aquell moment es va fer palesa la necessitat de fer un Pla Especial Urbanístic, que va ser aprovat inicialment en la sessió del Ple del Consell Comarcal del Garraf, del dia 24 de novembre de 2011

Certificació d'aprovació provisional

El Pla Especial fou aprovat definitivament pel conseller de Territori i Sostenibilitat en data 28 de novembre de 2018, publicant-se l’edicte al DOGC de 28 de desembre de 2018.

Edicte d'aprovació

El Pla Especial es pot consultar a l’apartat documentació adjunta i a l’expedient al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya 

Darrera actualització: 10.05.2022 | 09:59