Atenció i acolliment d'urgència per dones víctimes de violència masclista

Servei temporal, de curta durada, que facilita a les dones que han estat o que estan sotmeses a situacions de violència masclista i a llurs fills i filles un espai segur, confortable i respectuós per garantir llur seguretat personal.

També facilita recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi.

Horari

24 hores, 365 dies l’any.

Persones destinatàries:

Dones dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella que han estat o estan sotmeses a situacions de violència masclista i a llurs fills i filles.


Àrea responsable:

Serveis socials


Com sol·licitar-ho:

És un servei especialitzat al qual s’accedeix amb derivació prèvia de l’Equip Bàsic de Serveis Socials, els estaments judicials o els cossos de seguretat. Pot activar aquest servei qualsevol professional de la Comissió de seguiment del Protocol d'atenció a dones víctimes de violència masclista. 


Darrera actualització: 30.05.2022 | 08:44