09. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació

La industrialització inclusiva i sostenible, juntament amb la innovació i la infraestructura, poden donar curs a les forces econòmiques dinàmiques i competitives que generen l'ocupació i els ingressos. Aquestes tenen un paper clau a l'hora d'introduir i promoure noves tecnologies, facilitar el comerç internacional i permetre l'ús eficient dels recursos.

No obstant això, encara queda un llarg camí per recórrer perquè el món pugui aprofitar al màxim aquest potencial. Especialment, els països menys desenvolupats necessiten accelerar el desenvolupament dels seus sectors manufacturers si volen aconseguir la fita de 2030 i augmentar la inversió en recerca i innovació científiques.

El creixement del sector manufacturer a nivell mundial ha anat disminuint constantment, fins i tot abans del brot de la pandèmia de la COVID-19. La pandèmia està afectant greument les indústries manufactureres i està provocant alteracions en les cadenes de valor mundials i en el subministrament de productes.

La innovació i el progrés tecnològic són claus per a descobrir solucions duradores per als desafiaments econòmics i mediambientals, com l'augment de l'eficiència energètica i de recursos. A nivell mundial, la inversió en recerca i desenvolupament (R + D), com a percentatge de PIB, va augmentar d'un 1,5% el 2000 a un 1,7% el 2015, i va continuar gairebé en el mateix nivell en el 2017. No obstant això, en les regions en desenvolupament va ser inferior a l'1%.

En termes d'infraestructura de comunicacions, més de la meitat de la població mundial està ara connectada i gairebé tota la població global viu en una àrea amb cobertura de xarxa mòbil. S'estima que, el 2019, el 96,5% de la població tenia cobertura de xarxa, com a mínim, 2G.

Fites

  • Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures regionals i transfrontereres, per donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, fent especial èmfasi en l'accés assequible i equitatiu per a tothom.
  • Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, d'aquí a 2030, augmentar significativament la contribució de la indústria a l'ocupació i al producte intern brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució en els països menys avançats.
  • Augmentar l'accés de les petites indústries i altres empreses, particularment en els països en desenvolupament, als serveis financers, inclosos crèdits assequibles, i la seva integració en les cadenes de valor i els mercats.
  • D'aquí a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, utilitzant els recursos amb major eficàcia i promovent l'adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els països prenguin mesures d'acord amb els seus capacitats respectives.
  • Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses fomentant la innovació i augmentant considerablement, d'aquí a 2030, el nombre de persones que treballen en recerca i desenvolupament per milió d'habitants i les despeses dels sectors públic i privat en recerca i desenvolupament.
  • Facilitar el desenvolupament d'infraestructures sostenibles i resilients en els països en desenvolupament mitjançant un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els petits estats insulars en desenvolupament.
  • Donar suport al desenvolupament de tecnologies, la investigació i la innovació nacionals en els països en desenvolupament, fins i tot garantint un entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l'addició de valor als productes bàsics, entre altres coses.
  • Augmentar significativament l'accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per proporcionar accés universal i assequible a Internet en els països menys avançats d'aquí al 2020.

(Font: https://www.un.org/)

Propostes Pla de Mandat

Darrera actualització: 10.08.2022 | 08:05