04. Garantir una educació inclusiva i equitativa

L'educació permet la mobilitat socioeconòmica ascendent i és clau per sortir de la pobresa. Durant l'última dècada, es van aconseguir grans avenços a l'hora d'ampliar l'accés a l'educació i les taxes de matriculació a les escoles en tots els nivells, especialment per a les nenes. No obstant això, al voltant de 260 milions de nens encara estaven fora de l'escola en 2018; prop d'una cinquena part de la població mundial d'aquest grup d'edat. A més, més de la meitat de tots els infants i adolescents de tot el món no estan assolint els estàndards mínims de competència en lectura i matemàtiques.

El 2020, a mesura que la pandèmia de la COVID-19 es propagava per tot el planeta, la major part dels països van anunciar el tancament temporal de les escoles, el que va afectar més del 91% dels estudiants arreu del món. A l'abril de 2020, prop de 1600 milions dels infants i joves estaven fora de l'escola. Igualment, prop de 369 milions de nens que depenen dels menjadors escolars van haver de buscar altres fonts de nutrició diària.

Mai abans havien estat tants nens fora de l'escola al mateix temps, fet que altera el seu aprenentatge i canvia dràsticament les seves vides, especialment les dels infants més vulnerables i marginats. La pandèmia mundial té greus conseqüències que poden posar en perill els avenços que tant van costar aconseguir a l'hora de millorar l'educació a nivell mundial.

Fites

  • D'aquí a 2030, assegurar que totes les nenes i tots els nens acabin l'ensenyament primari i secundària, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat, i produir resultats d'aprenentatge pertinents i efectius.
  • D'aquí a 2030, assegurar que totes les nenes i tots els nens tinguin accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infància i educació preescolar de qualitat, per tal que estiguin preparats per a l'ensenyament primari.
  • D'aquí a 2030, assegurar l'accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclosa l'ensenyament universitari.
  • D'aquí a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l'ocupació, el treball decent i l'emprenedoria.
  • D'aquí a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i assegurar l'accés igualitari a tots els nivells de l'ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els infants en situacions de vulnerabilitat.
  • D'aquí a 2030, assegurar que tots els joves i una proporció considerable dels adults, tant homes com dones, estiguin alfabetitzats i tinguin nocions elementals d'aritmètica.
  • D'aquí a 2030, assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura a el desenvolupament sostenible.

(Font: https://www.un.org/)

Propostes Pla de Mandat

Darrera actualització: 20.05.2022 | 09:06