Institut Manuel de Cabanyes

Portes obertes curs 2023-2024: 

2 de març, a les 17 i les 18.30 hores.
Cal inscripció prèvia al formulari  formulari d'inscripció

portesobertes@institutcabanyes.cat

Tel. 93 815 22 50

 Codi del centre:

08031711

Tipus d'ensenyament

 • ESO.
 • Batxillerat de Ciències i Tecnologia i d'Humanitats i Ciències Socials. Aquestes dues modalitats, pels alumnes que tenen el Francès com a primera llengua, poden optar a obtenir el títol de Baccalauréat (Batxillerat Francès) simultàniament a l'Espanyol. S'ha de fer una prova de nivell.
 • Cicle Formatiu de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure (GUIAMN)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior en Ensenyament i Animació Sociesportiva (TSEAS)
 • FP Dual
 • Batxillerat nocturn
 • Dos suports intensius per l'escolarització inclusiva (SIEI)

Línies

 • ESO: 4 línies.
 • Batxillerat diürn: 4 grups a 1r i 4 grups a 2n.
 • Batxillerat nocturn: 1 grup a 1r i 1 grup a 2n.
 • GUIAMN: 1 grup de 1r i un grup a 2n (curs 2022-2023)
 • TSEAS: 1 grup a 1r i 1 grup a 2n.

Aules específiques

 • 25 aules-grup, 1 laboratori de física, 1 laboratori de química, 1 laboratori de ciències naturals, 2 tallers de tecnologia, 2 aules d’informàtica, 1 de dibuix, 1 de música (amb piano, xilòfon), 1 sala polivalent (gimnàs-sala d'actes-teatre), aules reforç, 1 sala de projeccions,2 aules de SIEI, 1 aula d'acollida per a l’alumnat d’incorporació tardana, 3 de desdoblament, 1 biblioteca (de 9 a 13 h i de 17.30 a 21.30 h, amb bibliotecari i diversos serveis: préstec, consulta, ordinador...), totes les aules dotades de kits multimèdia i 1 cantina.
 • Instal·lacions esportives: gimnàs (sp), 4 pistes i vestidors.
 • Altres espais: 1 gran espai exterior amb arbres i bancs.

Idiomes
Primera i segona llengua estrangeres, anglès i francès indistintament tant a l'ESO com al Batxillerat.

Matèria optativa de llengua italiana a 3r d'ESO.

Activitats extraescolars
Els alumnes i les alumnes participen en activitats esportives extraescolars gestionades per l'AFA del institut: fútbol, bàsquet, crossfit, escacs,... i aquells esports que proposen un nombre mínim d'alumnes i que sigui possible dur-lo a terme. Viatges d'estudi. Intercanvis escolars dins i fora del país. Convocatòria de concursos.

Projecte educatiu

Entenem l’educació com a procés integral que compleix una funció socialitzadora. És un instrument de transmissió cultural de valors. Volem que els seus objectius siguin: la formació en el respecte als drets i llibertats fonamentals i l’exercici de tolerància dins els principis democràtics de convivència; desenvolupament de les capacitats de les persones per a pensar per si mateixes; facilitar que es converteixin en adults integrats en la societat i l’assoliment dels elements essencials de la cultura: ciència natural i social, història de l’espècie humana, manifestacions artístiques... amb un esforçat tractament d’atenció a la diversitat del nostre alumnat. Quant a batxillerat podem constatar any rere any l’òptim grau d’assoliment del nostre projecte curricular, en els resultats obtinguts a les PAU.

Oferim uns itineraris força oberts per als diferents batxillerats.

Projectes de centre i de ciutat

 • Cultura i Valors a través dels Escacs a 1r d'ESO
 • Projecte CANTEM a 1r d'ESO
 • Menjallibres a tots els cursos de l'ESO
 • Projecte Re@cciona a 4t d'ESO
 • Projecte Buchenwald
 • Tots dansen (Mapadeball)
 • Servei comunitari a 3r d'ESO
 • Agenda21

Programes d'innovació (reconeguts pel departament d'educació)

 • GEP (Generació Plurilingüe): diferents nivells.
 • Apadrinem el nostre patrimoni: Museu Biblioteca Víctor Balaguer (diferents nivells)
 • AraArt: Apropar el Teatre als joves (3r d'ESO)
 • Aules d'Emprenedoria

 Oferta formativa

 • Batxillerat de Ciències i Tecnologia
 • Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials.

Condicions d’accés: títol ESO.

· Batxibac. Doble titulació de batxillerat espanyol-francès, tant pel científic-tecnològic com pel humanístic -social.

Condicions d’accés: ESO i nivell mínim de B1 en francès. (prova d'accés)

· CFGM de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure.

Durada: 2 cursos acadèmics (2.000h).

Condicions d’accés: ESO, prova d'accés.

Sortides professionals: Realitzar l'administració, gestió i comercialització en una petita empresa. Conduir clients per senders i rutes de baixa i mitjana muntanya. Conduir clients en bicicleta per itineraris en el medi natural. Conduir clients a cavalls per itineraris en el medi natural. Coordinació d'activitats de guiatge i conducció en la natura. Els àmbits on es pot treballar són: Empreses d'esports d'aventura, empreses turístiques (hotels,càmpings, agències de viatges, empreses de protecció de parcs naturals o zones protegides, clubs esportius, entitats públiques que ofereixin programes d'activitats en el medi natural, hípiques,...).

· CFGS en Ensenyament i Animació Socioesportiva.

Condicions d’accés: títols de batxillerat, FP2 i COU, prova d'accés.

Titulació que s’obté: tècnic en animació d’activitats físiques i esportives.

Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h).

Sortides professionals: empreses de serveis esportius: patronats d’esports o entitats esportives municipals. Clubs o associacions esportives. Clubs o associacions de caràcter social. Empreses turístiques: hotels, càmpings, etc. Grans empreses amb serveis esportius per als seus treballadors. Centres geriàtrics o de caràcter social. Federacions esportives. Organismes públics d’esport.

Els dos cicle formatius s'ofereixen amb la modalitat de FP DUAL.

Xarxes socials:

Dades generals:

Municipi

Tipus de centre:

Públic

Avda. Francesc Macià, 110-114 - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 152 250
Fax: 938 150 577
Adreça electrònica: a8031711@xtec.cat
Lloc web: agora.xtec.cat/iescabanyes/
Horari:  
ESO,Batxillerat diürn i Cicles Formatius de Grau Superior : de 8 a 14:30 h.
Batxillerat nocturn: de 16 a 21 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.02.2023 | 10:59