Institut Joaquim Mir

Informació actualitzada curs 2024-2025

Portes obertes:

Portes Obertes: 24 de febrer 2024, 10.00 hores inscripció

 • Codi del centre: 08043693

Tipus d'ensenyament

 • ESO
 • Batxillerat
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM):
  • Comerç. DUAL.
  • Gestió Administrativa.
  • Gestió Administrativa en l’àmbit Jurídic
  • Sistemes microinformàtics i xarxes.
 • Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS):
  • Administració i finances.
  • Comerç internacional.
  • Administració de sistemes informàtics i xarxes (1r i 2n curs).
  • Desenvolupament d'aplicacions web (1r i 2n curs).
  • Transport i logística (1r i 2n curs)
 • Pla de transició al treball (PTT).
  • Auxiliar de vendes
  • Auxiliar d'informàtica

Línies

4 d'ESO, 3 Batxillerat, CF famílies d’informàtica, Comerç i Administració.

Aules específiques

 • 2 tallers de tecnologia, 2 laboratoris d’experimentals, 14 d’informàtica, 1 aula de hardware, 1 sala d’actes, 1 aula de plàstica, , 1 aula de música, 1 aula de diversitat, 1 aula d’acollida, 1 biblioteca,1 taller de comerç (aparadorisme)
 • Instal·lacions esportives: 1 gimnàs i 2 pistes poliesportives.

Idiomes

 • Anglès i francès.
 • Acreditació dels A1, B1 i B2, Certificat DELF.
 • Acreditació B1 i B2, per l’EOI.

Activitats i sortides

Concert de Nadal, esquiada, jornades culturals, diada de Sant Jordi, viatges d’estudi a França, cicles de conferències per a alumnes i per a pares/mares, trobada de corals de secundària, portes obertes UAB i UPC, VO al cinema Retiro de Sitges, activitats PAE de l’Ajuntament de Vilanova.

Projectes

Erasmus+, Projecte Buchenwald, Agenda 21, Servei Comunitari, Menjallibres, Proves Cangur, Qualitat i Millora, Activa FP, FP Dual, Imnova FP, Centre de referència Escola Mestre Montserrat. 

Altres serveis

 EAP, servei d’Orientació Professional, servei de Mediació Escolar, Servei Salut i Escola, foment llibres de text reutilitzables, AFA, armariet i servei de reprogarfia. 

Projecte educatiu

Basat en la formació de l’alumnat en funció de les seves capacitats d’aprenentatge, amb atenció individualitzada amb l’alumne/a i els seus familiars per tal de dissenyar la millor opció educativa. L’atenció a la diversitat és l’eix central de la nostra actuació pedagògica. Atès el ventall d’interessos professionals de l’alumnat i de la oferta educativa postobligatòria, l' ensenyament, en els darrers cursos de l'ESO, està dirigit a formar el jove en funció de la seva orientació personal.

Una formació acurada en els estudis de Batxillerat, amb un ampli ventall d’opcions dirigides a les diverses sortides universitàries o professionals: 6 itineraris (tecnològic, científic, enginyeries, salut, social i humanístic) garanteixen una preparació idònia. Els resultats de les proves de selectivitat així ho certifiquen.

Especial esment als cicles formatius en la seva tasca preparatòria per a la integració professional.

Formació d’alta qualitat amb equipaments altament tecnificats i pràctiques professionals en empreses punteres, garanteixen l’obtenció d’un lloc de treball de qualitat, simulació d’empreses als cicles formatius

Descripció de l’oferta formativa:

PTT Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

Durada: de setembre a juny. Place: 17.

Sortides professionals: Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics, ajudant de manteniment i instal·lacions de sistemes informàtics i de sistemes per a trnasmissió de dades, muntador de components en plaques de circuit imprès.

Persona de contacte: Paula Pacho.

Batxillerat de Ciències i Tecnològic

Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

Condicions d’accés: Títol ESO
Titulació que s’obté: Títol de Batxillerat
Durada: 2 cursos acadèmics
Sortides professionals: Estudis universitaris. Cicles formatius de Grau superior. Món del treball.

CFGM Gestió Administrativa

Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés.

Titulació que s’obté: Tècnic en gestió administrativa.

Durada: 2 cursos acadèmics.

1r curs en torn de matí i 2n curs en torn de tarda.

CFGM Gestió Administrativa Àmbit Jurídic

Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés.

Titulació que s’obté: Tècnic en gestió administrativa. Àmbit jurídic.

Durada: 2 cursos acadèmics. (2.000 h.).

CFGM d'Activitats Comercials. Format DUAL

Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés.

Titulació que s’obté: Tècnic en Activitats comercials.

Durada: DUAL. 2 cursos acadèmics (2.000 h.).

CFGM Sistemes microinformàtics i Xarxes

Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés.

Titulació que s’obté: Tècnic en microsistemes i xarxes.

Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.).

2 grups de matí i 1 de tarda.

CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX)

1r i 2n curs

Condicions d’accés: Títol de Batxillera, prova d’accés o CFGM.

Titulació que s’obté: Tècnic superior en administració de sistemes informàtics.

Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.).

CFGS Administració i Finances (DUAL)

Condicions d’accés: Títol de Batxillerat, prova d’accés o CFGM. Titulació:

Tècnic superior d’Administració i Finances.

Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.).

Àmbit professional:

 • Ocupar rols com a comptables, controllers financers, analistes financers, o gestors de tresoreria en empreses de tots els sectors.
 • Responsables de la gestió i coordinació de les tasques administratives, com ara el control de documents, la gestió de l'arxiu, la facturació i altres tasques administratives.
 • Auxiliars de recursos humans, tècnics en gestió de personal o gestors de nòmines.
 • Treballar en empreses de consultoria o assessoria en temes financers, comptables, fiscalitat o administratius, oferint serveis de consultoria a altres empreses en qüestions relacionades amb les finances, l'administració o la gestió empresarial.
 • Optar per crear el seu propi negoci o empresa en àmbits com la gestió empresarial, la consultoria financera o administrativa, la gestió de projectes, entre altres.
 • Dins de l’Administració Pública: la supervisió dels recursos financers, l'auditoria interna, l'elaboració de pressupostos i la gestió eficient dels recursos públics, planificació pressupostària i la gestió administrativa general.

CGFS Comerç Internacional

Condicions d’accés: Títol de Batxillerat, prova d’accés o CFGM.

Titulació que s’obté: Tècnic superior en comerç internacional. Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.).

 • Àmbit professional:
 • Comerç internacional 
 • Banca internacional
 • Logística internacional
 • Transport internacional
 • Compravenda internacional
 • Màrqueting internacional
 • Emmagatzematge de productes

CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX)

1r i 2n curs

Condicions d’accés: Títol de Batxillera, prova d’accés o CFGM.

Titulació que s’obté: Tècnic superior en administració de sistemes informàtics.

Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.)

Hi ha la possibilitat d’obtenir les tres titulacions en 4 anys (ASIX, DAM o DAW). Àmbit professional:

 • Funcions i subfuncions de servei tècnic: instal·lació, manteniment, explotació i suport a l’usuari.  
 • Tècnic en manteniment de sistemes.
 • Cap d’explotació de sistemes.
 • Administrador de xarxes d’àrea local.
 • Tècnic en informació i assessorament.
 • DAW i ASIX s’ofereix en modalitat 3X2 (obtenir els dos cicles en 3 cursos acadèmics. 1r curs en comú).

CFGS Desenvolupament i Administració de pàgines Web (DAW)

1r i 2n curs

Condicions d’accés: Títol de Batxillerat, prova d’accés o CFGM.

Titulació: tècnic superior en desenvolupament de sistemes informàtics.

Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.).

Hi ha la possibilitat d’obtenir les tres titulacions en 4 anys (ASIX, DAM o DAW). Àmbit professional:

 • Funcions i subfuncions de servei tècnic: instal·lació, manteniment, explotació i suport a l’usuari.
 • Tècnic en manteniment de sistemes.
 • Cap d’explotació de sistemes.
 • Administrador de xarxes d’àrea local.
 • Tècnic en informació i assessorament.
 • DAW i ASIX s’ofereix en modalitat 3X2 (obtenir els dos cicles en 3 cursos acadèmics. 1r curs en comú).

Dades generals:

Municipi

Tipus de centre:

Públic

Avinguda de Vilafranca, s/n - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 933 648
Adreça electrònica: a8043693@xtec.cat
Lloc web: agora.xtec.cat/iesjoaquimmir
Horari:  
ESO i Batxillerat de 8 a 14:30 h.
CFGM (torn de matí) 8 a 14:30 h
CFM de comerç i gestió administrativa, CFGS de 15:00 a 21:20 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.02.2024 | 18:14