Institut Can Puig

Informació actualitzada curs 2024-2025

Portes obertes:

Visita presencial: dissabte 24 de febrer a les 11:30.

Codi del centre:

08042056

Tipus d'ensenyament

 • ESO.
 • Batxillerat de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. 
 • Cicle Formatiu Grau Mitjà: Gestió Administrativa i Auxiliar de Cures d'Infermeria.
 • NOU: CFGS d'Higiene Bucodental.
 • Programes professionalitzadors per a alumnat amb necessitats educatives especials: PFI de Comerç i Vendes.

Línies

3 línies d'ESO i 3 línies de Batxillerat.

Aules específiques

Informàtica en totes les aules; 3 tallers de tecnologia; 3 laboratoris; 1 de plàstica; 1 de música; 1 auxiliar infermeriagimnàs i pistes esportives.

Idiomes

 • Anglès, alemany, castellà, català i francès.
 • Metodologia AICLE.
 • Programa de certificació de llengües estrangeres
 • Intercanvis lingüístics i culturals en l’àmbit de les llengües estrangeres.
 • Erasmus plus: Art & Food: amb altres centres d’educació secundària europeus: França, Alemanya, Suècia, Romania i Àustria.

Activitats extraescolars

 • Viatges d'intercanvi amb Alemanya, França, Finlàndia, Àustria i Romania.
 • Sortides culturals i de convivència dins de les diferents matèries i de l'acció tutorial.
 • Colònies bianuals
 • Activitats culturals i esportives totes les tardes.
 • Agermanament amb l'Escola Aasha ko Kiram de Nepal
 • Estudi assistit

Altres serveis

 • Menjador amb cuina pròpia, tots els dies
 • Revista alumnes: "Al peu de la lletra"
 • Taquilles individuals
 • Premis culturals "Sant Jordi"
 • Grup de música

Projecte educatiu

El projecte educatiu entén l'institut com a un espai de convivència i a l'alumne com una persona en creixement i maduració.

L'acció educativa del centre posa l'èmfasi en:

 • L'aprenentatge que afavoreix en l'alumne/a el pensament reflexiu
 • L'acompanyament personalitzat de cada alumne/a
 • La implicació dels pares en el procés educatiu i acadèmic dels seus fills
 • L'educació en els valors de l'esforç, el respecte i l'autonomia personal
 • La participació dels alumnes en la vida del centre

La Generalitat de Catalunya ha guardonat el centre dues vegades per la seva capacitat en fomentar l'esperit científic en el jovent: l'any 1996 amb el premi CIRIT i l'any 2015 amb el premi RECERCA JOVE.

Altres projectes de centre

 • Estudi assistit: una tarda a la setmana per als alumnes que no assoleixen els continguts i competències mínimes, especialment en les matèries instrumentals.
 • Programa de certificació de llengües estrangeres: en coordinació amb l’EOI de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, el centre facilitarà l’acreditació en llengües estrangeres per als alumnes que presenten suficiència en la matèria.
 • Can Puig: Institut verd, programa interdisciplinari coordinat pel departament didàctic de Ciències Naturals.
 • Programa Erasmus+ K1 amb altres centres d’educació secundària europeus: França, Alemanya, Suècia, Romania i Àustria.
 • Intercanvis lingüístics i culturals en l’àmbit de les llengües estrangeres.
 • Implementació de la metodologia AICLE en totes les disciplines i l’ús de l’anglès com a llengua d’aprenentatge en algunes matèries.
 • Programa de Tallers pràctics per treballar aspectes de convivència: educació sexual i emocional, prevenció d’addiccions, alimentació, internet segura.
 • Programa de diversificació curricular IES-L.
 • Can Puig Empresa: Programa de formació professionalitzadora. Pont amb l’empresa privada dins el marc de la diversificació curricular i les pràctiques curriculars en empresa.
 • Projecte CuEmE: Foment de la cultura col·laborativa al PFI
 • Desplegament de l’Estratègia Digital de Centre

Comunitat educativa

El funcionament de l'institut afavoreix la participació dels pares i mares i dels alumnes.

La participació dels pares a les diferents reunions sobre el funcionament del centre i l'acompanyament dels seus fills és fonamental per a la seva maduració, educació i èxit acadèmic.

Descripció de l’oferta formativa:

Batxillerat Científic i Tecnològic

Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

Condicions d’accés: Títol ESO
Titulació que s’obté: Títol Batxillerat
Durada: 2 cursos
Sortides professionals: Estudis universitaris. Cicles formatius de Grau Superior
CFGM Gestió Administrativa
Família professional: Administració
Condicions d’accés: Títol ESO
Titulació que s’obté: Tècnic en Gestió Administrativa
Durada: 2 cursos acadèmics (2.300 h.)
Places:30
Sortides professionals: Auxiliar administratiu en qualsevol empresa privada o en l’Administració pública.

CFGM Cures auxiliars infermeria

Família professional: Sanitat
Condicions d'accés: Títol ESO
Titulació que s'obté: Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria
Durada: 1 curs acadèmic (1400h.)
Places: 30
Sortides professionals: Tècnic/a auxiliar d'infermeria en el sector sanitari tant privat com públic, en atenció primària o domiciliària, en unitats especials, bucodentals i de salut mental.

PFI d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic per a alumnes amb necessitats educatives especials.

Dades generals:

Municipi

Tipus de centre:

Públic

C. Joan Maragall, s/n - 08810 Sant Pere de Ribes - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 961 405
Fax: 938 963 578
Adreça electrònica: a8042056@xtec.cat
Lloc web: www.iescanpuig.com
Horari:  
de 8:15 a 14:45 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 12.03.2024 | 12:40