Escola Esteve Barrachina

Informació actualitzada curs 2024-2025

Portes obertes

Presencial: dijous 22 i divendres 23 de febrer, a les 15:30h.

Inscripcions al web de l'escola: https://agora.xtec.cat/escolaestevebarrachina/

Codi de centre

08034667

Tipus d'ensenyament

2n cicle d'Educació Infantil i Educació Primària (3 a 12 anys)

Línies:

2 línies de P3 a 6è, repartits en tres comunitats: Petits, Mitjans i Grans.

Premi Baldiri Reixac 2020

Reconeixement de projecte d'Innovació del Departament d'Educació 2021

Projecte educatiu

Ensenyament competencial i aprenentatge significatiu. Treballem en la recerca i en la innovació pedagògica tenint en compte els 7 principis de l’aprenentatge, en base als quals, el nen/a se situa al centre de tota activitat pedagògica i assoleix un important grau d’autonomia, autogestió i autoregulació en l’adquisició del coneixement. Tenint en compte la naturalesa social de l’aprenentatge, així com les diferències individuals, les emocions que hi intervenen, l’esforç que s’hi desenvolupa i la importància de l’aprendre a aprendre.

Els ambients preparats. Els ambients representen una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys, explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions. És ell/a qui pren les decisions i cerca les seves pròpies estratègies per trobar les solucions davant de reptes i situacions que s’anirà trobant. Els alumnes de la comunitat de Petits i de Mitjans (de I3 a I5 i de 1r a 3r) treballem per ambients durant tota la franja de matí, quatre dies la setmana.

El treball per projectes. El treball per projectes s’inicia a I5 amb les “Preguntes interessants” i continua a Mitjans amb les “Investigacions”, però és a partir de la comunitat de grans (de 4t a 6è) que les àrees reben un tractament globalitzat, a través dels projectes d’àmbit científic-matemàtic, d'àmbit lingüístic -estructurats en Capses d'Aprenentatge- i els ABP. Els alumnes s’agrupen per nivells en tres grups i s’organitzen per fer treball cooperatiu, avançant segons el seu propi ritme. Els continguts que s’han d’abordar de manera més sistemàtica es treballen en les sessions monogràfics en grups reduïts.

Escola inclusiva. L’atenció a la diversitat és un element clau de la nostra escola i es treballa des de les tutories a través dels ambients i el treball cooperatiu. Però comptem, a més, amb dues dotacions SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) que donen resposta a l’alumnat amb necessitats educatives especials. A més, els alumnes de SIEI participen en un projecte específic de Musicoteràpia amb un mestre especialista.

Som centre ILEC. Creiem en la importància de la competència comunicativa lingüística com a eix vertebrador de tots els aprenentatges. Les habilitats lectores són fonamentals per a l’èxit escolar. Ser competent en comprensió lectora, és un requisit indispensable per participar en la societat actual. Cal saber llegir per aprendre i seguir aprenent. Un alumne que té un bon hàbit lector millora els seus resultats, millora l’expressió escrita i augmenta el seu nivell de coneixements generals. Per aquests motius formen part del pla d’Impuls a la Lectura (Projecte d’innovació del Departament d’Educació).

Educació en valors. Desenvolupament d’habilitats socials i interpersonals, hàbits saludables i consciència solidària amb el medi i l’entorn. Participació de les famílies en la comunitat educativa. La família és el primer referent educatiu i responsable de l’educació dels seus fills. És necessari per tant, dur a terme un treball conjunt escola-família que permeti una acció coherent i coordinada.

L’ús de les tecnologies. Les tecnologies de la informació estan presents en el dia a dia de l’escola a través de les pissarres digitals que hi ha a totes les aules, les tauletes i els ordinadors portàtils, el terra interactiu (Ninus) i els dispositius de robòtica (Beebot i Lego Wedo), que utilitzen els alumnes.

Monogràfics. Els continguts que s'han d'abordar de manera més sistemàtica tant de llengües com de matemàtiques, es treballen en les sessions de monogràfics en grups reduïts.

Aules i espais específics

 • Ambients Petits: El Món, Fàbrica de Paraules, Els Números, Llum i Ombres, La Vila, Constructors, Fer i desfer, Teatre, Els Artistes i Moviment.
 • Ambients Mitjans: La Botiga, El Taller, Biosfera, Paraules Màgiques, l’Àgora, Arty Kids, el Teatre, el Circ, Pangea, Arrels.
 • 2 aules SIEI: l'Ateneu i la Saleta.
 • Aula d’acollida: atenció a l’alumnat nouvingut.
 • Altres aules: Aula de música i d’anglès.
 • Altres espais: biblioteca, sala d’actes, gimnàs, menjador i cuina.
 • Espais exteriors: hort, 2 pistes poliesportives, rocòdrom, pati d’infantil amb sorral i estructures de fusta.

Idiomes

 • Català com a llengua vehicular.
 • Castellà a partir de 1r.
 • Anglès a infantil i primària

Activitats complementàries

 • Activitats aquàtiques per l’alumnat de 1r a 4t (piscina).
 • Iniciació a la vela lleugera per a l’alumnat de 5è i 6è.
 • Audicions musicals.
 • Sortides relacionades amb les programacions de cada comunitat o nivell.
 • Colònies a I5, 2n, 4r i 6è.

Activitats extraescolars

Activitats de migdia i de tarda organitzades per l'AFA: anglès, robòtica, batuka, ioga, cuina, pintura, recicla i crea, teatre, acrosport, iniciació esportiva i handbol (competicions a la lliga esportiva).

Altres serveis

 • Menjador escolar. Cuina pròpia. EMPRESA ZONA DE JOC.
 • Acollida matinal i de tarda de 8 a 9h i de 16'30 a 19h.
 • Servei de l'EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Garraf).

Dades generals:

Municipi

Tipus de centre:

Públic

C. Rafael Llopart, s/n - 08870 Sitges - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 948 142
Adreça electrònica: a8034667@xtec.cat
Lloc web: agora.xtec.cat/escolaestevebarrachina/
Horari:  
de 9 a 12:30h i de 15 a 16:30h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 22.02.2024 | 10:17