Escola Esteve Barrachina

Portes obertes

Presencial: divendres 18 de febrer a les 17:30 i dissabte 19 de febrer a les 11:30h

Inscripcions al web de l'escola: https://agora.xtec.cat/escolaestevebarrachina/

Codi de centre

08034667

Tipus d'ensenyament

2n cicle d'Educació Infantil i Educació Primària (3 a 12 anys)

Línies:

2 línies de P3 a 6è, repartits en tres comunitats: Petits, Mitjans i Grans.

Premi Baldiri Reixac 2020

Reconeixement de projecte d'Innovació del Departament d'Educació 2021

Projecte educatiu

 • Ensenyament competencial i aprenentatge significatiu. Treballem en la recerca i en la innovació pedagògica tenint en compte els 7 principies de l’aprenentatge, en base als quals, el nen/a se situa al centre de tota activitat pedagògica i assoleix un important grau d’autonomia, autogestió i autoregulació en l’adquisició del coneixement. Tenint en compte la naturalesa social de l’aprenentatge, així com les diferències individuals, les emocions que hi intervenen, l’esforç que s’hi desenvolupa i la importància de l’aprendre a aprendre.
 • Els ambients preparats. Els ambients representen una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys, explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions. És ell/a qui pren les decisions i cerca les seves pròpies estratègies per trobar les solucions davant de reptes i situacions que s’anirà trobant. Els alumnes de la comunitat de Petits i de Mitjans (de P3 a P5 i de 1r a 3r) treballem per ambients durant tota la franja de matí, quatre dies la setmana.
 • El treball per projectes. El treball per projectes s’inicia a P5 amb les “Preguntes interessants” i continua a Mitjans amb les “Investigacions”, però és a partir de la comunitat de grans (de 4t a 6è) que les àrees reben un tractament globalitzat, a través dels projectes d’àmbit científico-matemàtic, d'ámbit lingüístic -estructurats en Capses d'Aprenentatge- i els ABP. Els alumnes s’agrupen per nivells amb tres o quatre mestres en codocència i s’organitzen en grups cooperatius, avançant segons el seu propi ritme. Els continguts que s’han d’abordar de manera més sistemàtica es treballen en les sessions monogràfics en grups reduïts.
 • Escola inclusiva. L’atenció a la diversitat és un element clau de la nostra escola i es treballa des de les tutories a través dels ambients i el treball cooperatiu. Però comptem, a més, amb dues dotacions SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) que donen resposta a l’alumnat amb necessitats educatives especials. A més, els alumnes de SIEI participen en un projecte específic de Musicoteràpia amb un mestre especialista.
 • Som centre ILEC. Creiem en la importància de la competència comunicativa lingüística com a eix vertebrador de tots els aprenentatges. Les habilitats lectores són fonamentals per a l’èxit escolar. Ser competent en comprensió lectora, és un requisit indispensable per participar en la societat actual. Cal saber llegir per aprendre i seguir aprenent. Un alumne que té un bon hàbit lector millora els seus resultats, millora l’expressió escrita i augmenta el seu nivell de coneixements generals. Per aquests motius formen part del pla d’Impuls a la Lectura (Projecte d’innovació del Departament d’Educació).
 • Educació en valors. Desenvolupament d’habilitats socials i interpersonals, hàbits saludables i consciència solidària amb el medi i l’entorn.
 • Participació de les famílies en la comunitat educativa. La família és el primer referent educatiu i responsable de l’educació dels seus fills. És necessari per tant, dur a terme un treball conjunt escola-família que permeti una acció coherent i coordinada.
 • L’ús de les tecnologies. Les tecnologies de la informació estan presents en el dia a dia de l’escola a través de les pissarres digitals que hi ha a totes les aules, les tauletes i els ordinadors portàtils, el terra interactiu (Ninus) i els dispositius de robòtica (Beebot i Lego Wedo), que utilitzen els alumnes.
 • Monogràfics. Els coneguts que s'han d'abordar de manera més sistemàtica tant de llengües com de matemàtiques, es treballen en les sessions de monogràfics en grups reduïts.

Aules i espais específics

 • Ambients Petits: Els sentits, El Món, Fàbrica de Paraules, Els Números, Llum i Ombres, La Vila, Constructors, Els Artistes i Moviment.
 • Ambients Mitjans: La Botiga, El Taller, Biosfera, Paraules Màgiques, l’Àgora, Arty Kids, el Circ, Pangea, Arrels, Mare Nostrum i Alexandria.
 • 2 aules SIEI: La Fusteria (grans) i l'Ateneu (petits).
 • Aula d’acollida: atenció a l’alumnat nouvingut.
 • Altres aules: Aula de música, d’anglès, de plàstica.
 • Altres espais: biblioteca, sala d’actes, gimnàs, menjador i cuina.
 • Espais exteriors: hort, 2 pistes poliesportives, rocòdrom, pati d’infantil amb sorral i estructures de fusta.

Idiomes

 • Català com a llengua vehicular.
 • Castellà a partir de 1r.
 • Anglès a partir de 1r.

Activitats complementàries

 • Activitats aquàtiques per l’alumnat de 1r a 4t (piscina).
 • Iniciació a la vela lleugera per a l’alumnat de 5è i 6è.
 • Audicions musicals.
 • Teatre en anglès.
 • Sortides relacionades amb les programacions de cada comunitat o nivell.
 • Colònies a P5, 2n, 4r i 6è.

Activitats extraescolars

Activitats de migdia i de tarda organitzades per l'AFA: anglès, robòtica, batuka, ioga, cuina, pintura, recicla i crea, teatre, acrosport, iniciació esportiva i handbol (competicions a la lliga esportiva).

Altres serveis

 • Menjador escolar. Cuina pròpia. EMPRESA ZONA DE JOC.
 • Acollida matinal i de tarda de 8 a 9h i de 16'30 a 19h.
 • Servei de l'EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Garraf).

Municipi:


Tipus de centre:

Públic

C. Rafael Llopart, s/n - 08870 Sitges - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 948 142
Adreça electrònica: a8034667@xtec.cat
Lloc web: agora.xtec.cat/escolaestevebarrachina/
Horari:  
de 9 a 12:30h i de 15 a 16:30h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 18.10.2022 | 16:02