Escola d'Adults Teresa Mañé

Codi del centre

08057163

Tipus d'ensenyament

Formació Adults

Serveis / Espais específics:

  • Aula d'autoformació pels grups de GES.
  • Servei d'Orientació.
  • Activitats socioculturals.

OFERTA FORMATIVA:

Ensenyament a Joves Migrats Sols (15 places)

Derivats dels centres de menors Molí de Mar de Vilanova i la Geltrú i d'un centre de Cubelles.

Ensenyaments Inicials

- Castellà Inicial i bàsic (A1- A2- B1) Places: 100

- Català en els nivells A1 (50 places) i A2 (25 places)

- Anglès, tres nivells (A1-A2.1-A2.2) Places: 225

- Informàtica per a usuaris:

COMPETIC Inicial, Places:50

ACTIC 1 o Bàsic, Places:50

ACTIC 2 o Mitjà, Places:25

ACTIC 3 o Avançat, Places:25

Formació Instrumental

Preparació per a cursar el GES

Graduat en Educació Secundària

Condició d’accés: Majors de 18 anys. (excepcions a partir dels 16 anys)
Titulació que s'obté: Graduat en Educació Secundària (GESO).
Durada: d’1 a 2 anys.
Places: 140

Observacions:

1- presencial, avaluació continua.

2- en línia, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Preparació de proves de

-Accés a la Universitat (Majors de 25 - 40 - 45 anys).
-Accés als Cicles Formatius:

 · Cicles Formatius de Grau Mitjà (a partir de 16 anys). Cap condició prèvia.
 · Cicles Formatius de Grau Superior:

Matèries comunes:

Llengua Castellana-Llengua Catalana-Matemàtiques-Anglès

Matèries específiques al centre: Biologia - Química - Geografia - Psicologia 
Condició d’accés: És necessari tenir títol d'ESO o GESO; en cas contrari, es passarà una prova de nivell.
Titulació que s’obté: cap (Accés a estudis reglats).
Durada: 1 any.
Places: 35 de AU, 35 de GM i 140 de GS.
Sortides professionals: Cicles formatius, estudis universitaris.

Municipi:


Tipus de centre:

Públic

C. Unió, 81-87 baixos - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 933 749
Adreça electrònica: a8057163@xtec.cat
Lloc web: agora.xtec.cat/cfa-teresamanye/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 18.10.2022 | 16:07