ELIC - Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social

Els ELIC - Equips d'assessorament de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social es van crear l'any 2004 i estan integrats a la xarxa dels Serveis Educatius de Zona del Departament d'Educació. L'Equip LIC fa tasques d'assessorament, formació i acompanyament als centres docents públics i concertats i al professorat de les diferents etapes educatives sobre els tres eixos LIC.

Llengües

 • Assessorar els centre docents i acompanyar en la formació del professorat per tal de consolidar la llengua catalana com a eina de cohesió social en el marc d'un projecte d'escola plurilingüe.
 • Facilitar recursos i estratègies perquè l'alumnat assoleixi una bona competència comunicativa en llengua catalana, d'acord amb els objectius que estableix el currículum.
 • Assessorar al professorat en l'actualització de les metodologies innovadores, les estratègies i els recursos didàctics inclusius en l'ensenyament de les llengües per tal d'afavorir l'èxit escolar de tot l'alumnat. 
 • Orientar, formar i assessorar els centres educatius en la implementació del Pla Nacional d'Impuls a la Lectura.

Interculturalitat

 • Col·laborar, impulsar i donar suport a totes les iniciatives que reconeguin els valors de la diversitat cultural i lingüística de l'alumnat i les seves famílies. 
 • Aportar recursos per facilitar la tasca al professorat i dels centres en el tractament de la diversitat cultural i lingüística.
 • Assessorar i aportar recursos al professorat per a l'atenció de l'alumnat nouvingut a l'Aula d'Acollida i a l'Aula Ordinària.

Cohesió Social

 • Assessorar i col·laborar amb el professorat i els centres per garantir l'equitat i crear les condicions que facin possible la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat.
 • Donar suport als centres en l'actualització i desplegament del Projecte de Convivència.
 • Fomentar la inclusió social i escolar de tot l'alumnat per evitar qualsevol tipus de marginació.
 • Assessorar i fer modelatge sobre metodologies inclusives a l'aula.
 • Participar en la planificació, gestió, difusió i avaluació de les actuacions del Pla Educatiu d'Entorn de Les Roquetes, Sant Pere de Ribes, que té com a eixos bàsics el foment de la cohesió social, a partir de l'educació intercultural, i la consolidació del català com a llengua d'ús social habitual. 

Dades generals:

Municipi

Tipus de centre:

Públic

C. Canigó, 2 - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 159 434 ext. 4
Fax: 938 159 559
Adreça electrònica: se-garraf@xtec.cat
Lloc web: serveiseducatius.xtec.cat/garraf/el-servei-educatiu/elic/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 18.10.2022 | 15:59