Escola Sant Nicolau

Informació actualitzada curs 2024-2025

Portes obertes:

Dimarts 27 de febrer 2024

Codi del centre: 

08015399

Tipus d'ensenyament

Educació Infantil i Educació Primària.

Línies

Escola de 2 línies.

Aules específiques

1 Aula de música, 1 Aula de plàstica, 1 de Psicomotricitat, 1 biblioteca, 1 aula-laboratori de ciències, 2 aules d'educació especial, 2 aules de grups reduïts, menjador i cuina pròpia.

Totes les aules disposen de connexió a internet i equips multimèdia.

Espais exteriors: 3 pistes esportives, vestuaris, zona de pati per als més petits amb sorral, zones d'esbarjo naturals,ampli porxo, pati interior per activitats més tranquil·les, hort, aparcament de bicicletes i patinets.

L'escola gaudeix de l'ús del pavelló Municipal per l'educació física i altres activitats.

Idiomes

Castellà des de 1r i anglès des d'Educació infantil 3 anys.

Altres serveis

 • Menjador escolar amb cuina pròpia gestionat per l'AFA.
 • Servei d'acollida matinal de 7:45 a 9 h per l'AFA.
 • Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials: l’escola compta amb especialistes d'E.E i del SIEI (suport intensiu d'escolarització intensiva) i el suport i assessorament de l'EAP (psicòleg); del CREDA (logopeda) i CSMIJ (seguiment de casos i coordinació).

Projecte educatiu

 • Des del centre treballem per una escola pública que pretén aconseguir persones educades i formades en el pluralisme i en els valors democràtics, oberta i respectuosa amb totes les cultures i creences.
 • Treballem per una escola inclusiva, sensible a tots els alumnes, com a individus amb diferent ritmes i moments d'aprenentatges, que queda recollit en el projecte d'acció tutorial i treball de les emocions.
 • Fomentem les actituds curioses i investigadores, l’esperit crític i la capacitat de decisió i discussió.
 • Promocionem la participació de tots els sectors de la comunitat educativa, fent especial menció a la corresponsabilitat amb las famílies en l' educació dels infants.
 • Estimulem l'esport i l'activitat física com a part important en el creixement dels alumnes, promovent hàbits d'alimentació i higiene.

Especial esment a les activitats complementàries com a recursos dins l'àrea de coneixement del medi i d'investigació de l'entorn.

Projectes en curs:

 • Projecte Keep Calm, les emocions són essencials per l'aprenentatge, conèixer-se a sí mateix i resoldre conflictes.
 • Tutories personalitzades .
 • Treball per ambients a Educació Infantil i projectes a medi a Educació Primària.
 • Treball per a l'impuls de la lectura a través de la metodologia ILEC i tallers de lectura.
 • Apadrinament lector.
 • Treball de les matemàtiques manipulatives.
 • Sortides i colònies lligades amb el treball del currículum.
 • Ponències de tot l'alumnat del treball sobre un dels projectes de medi.
 • Projecte de robòtica de 3r a 6è.
 • Consell d'infants a cicle superior col·laborant amb l'ajuntament de canyelles.
 • Col·laboració amb entitats i ciutadans de Canyelles.
 • Projectes artístics i esportius.

Activitats extraescolars

L'AFA gestiona i organitza les activitats extraescolars a partir de les 16:30h.

Cada inici de curs s'ofereixen activitats variades per tal d'incrementar la participació dels infants en activitats físiques i esportives.

Dades generals:

Municipi

Tipus de centre:

Públic

Camí de Romanguer, 80 - 08811 Canyelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 188 880
Fax: 938 973 820
Adreça electrònica: a8015399@xtec.cat
Lloc web: agora.xtec.cat/escsantnicolau/
Horari:  
de 9:00 a 12:30 i de 15 a 16:30 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 05.02.2024 | 09:16