CRP - Centre de Recursos Pedagògics

Descripció

Els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) són equips de dinamització i assessorament dels professionals i centres educatius per a la millora i transformació educativa.

Funcions

En el marc de les funcions específiques dels CRP, que es concreten en els àmbits de formació, dinamització i recursos per al curs 2023-2024, es prioritzen les tasques següents:

– El disseny, la planificació i la implementació de la pràctica assessora al centre, per acompanyar-lo en els processos de transformació i millora educativa. La direcció del CRP ha de vetllar perquè es compleixi aquesta priorització. Així mateix, s’ha de preveure una franja horària específica i reservada de treball pedagògic en equip. Visibilitzar i evidenciar  els Projectes integrats dels Serveis Educatius que permetran una acció conjunta als territoris i una mirada conjunta per arribar als centres. Generar un espai virtual de difusió, de comunicació, de trobada i formatiu de tots els Serveis Educatius de Catalunya. Crear un entorn col·laboratiu  dels equips multiprofessionals dels SEZ

La detecció, el recull i la difusió de pràctiques educatives de referència del professorat de la zona, així com projectes innovadors de centres.  Gestionar la difusió i comunicació de recursos, informacions, actuacions, de i per a centres, professorat, alumnat i xarxes.

– El suport i l'acompanyament al professorat i als centres en l'ús educatiu de les tecnologies digitals, amb l'objectiu de garantir l’aprenentatge en línia de l’alumnat en coordinació amb els mentors i mentores digitals.

– La dinamització i el suport a les xarxes educatives de la zona, vetllant per l'equitat i la inclusió.

– L’elaboració de la proposta formativa del PFZ a partir de la detecció de necessitats dels centres i del professorat. Visibilitzar i actualitzar el repositori de materials i propostes educatives de manera integrada des tots els agents de territori: coordinació del SEZ i equips professionals de CRPs.

Acompanyament a centres

Des del curs 2017-18, el Servei de Xarxes i Serveis Educatius, en col·laboració amb l’ICE de la UB, inclou, dins el Pla de Formació adreçat a professionals dels Centres de Recursos Pedagògics, formació continuada per a la millora de la funció d’aquests en l’acompanyament a centres educatius; el contingut formatiu està emmarcat en el Model d’assessorament per a transformar a partir del currículum. En aquest sentit, els professionals de CRP, de manera coordinada amb altres agents educatius, esdevenen facilitadors de la millora dels projectes educatius de centre i, conseqüentment, de la millora del sistema educatiu.

Xarxes socials
https://twitter.com/crpgarraf

 

Dades generals:

Municipi

Tipus de centre:

Públic

C. Canigó, 2 - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 159 434
Telèfon: 634 78 68 49
Fax: 938 159 559
Adreça electrònica: crp-garraf@xtec.cat
Lloc web: serveiseducatius.xtec.cat/garraf/
Horari:  
Horari: dilluns a divendres de 9 a 13:30h i de 15:30 a 17:30h.

Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 06.02.2024 | 11:41