Col·legi Santa Teresa de Jesús

Portes obertes curs 2024-2025

Educació infantil

17,18 de febrer i 2 de març, al matí
16 i 28 de febrer a la tarda

 

Educació primària :

16 de febrer a la tarda
2 de març al matí
 
 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA:
17 de febrer al matí
1 de març a la tarda.

Cal demanar cita prèvia mitjançant el formulari o bé al telèfon 938930617

Codi del centre

08031502

Línies

 • Educació infantil i primària: 2 línies
 • ESO: 2 línies
 • CFGM: 2 cicles
 • CFGS: 1 cicle

Aules/Espais específics

2 aules d’informàtica, biblioteca, aula de música, laboratori de ciències,  taller de tecnologia, sala polivalent (gimnàs, sala d’actes, teatre), aula multifuncional, atelier per ambients, aula de treball cooperatiu, taller de CF, aules ordinàries, específiques i auxiliars dotades de kits multimèdia (canons i pantalles de projecció, equips d’àudio i pissarres digitals interactives i monitors interactius), menjador escolar,  2 patis: 1 amb pista de bàsquet.

Idiomes

L’escola engloba, a través del projecte multilingüe, totes les activitats que es realitzen en qualsevol de les 4 llengües que treballem al llarg de l’escolarització (català, castellà, anglès i francès).

Iniciem l’aprenentatge de l’anglès a I3 fent desdoblaments i treballant l’expressió i comprensió oral. Disposem d’un auxiliar de conversa nadiu. Fem AICLE en l’àrea de ciències naturals, plàstica i música. Organitzem colònies en anglès per als alumnes d'EI i EP i estades al Regne Unit per als de l'ESO. Desdoblem la matèria comuna de llengua anglesa i oferim matèries optatives.

Proposem activitats extraescolars en anglès, així com classes de repàs.

Introduïm el castellà a 1r de primària. Fem llengua francesa a 6è i l'oferim com a optativa des de 1r d'ESO.

Disposem d'una escola d'idiomes amb professorat natiu, que dóna la possibilitat al nostre alumnat de certificar-se amb titulacions homologades dins dels nivells establerts en el marc comú europeu.

Activitats extraescolars

Organitzades per l’AFA: guitarra, multiesport, anglès, jocs esportius, mini-bàsquet, bàsquet, patinatge,  taekwondo, ball modern, teatre–comèdia musical, robòtica, fem els deures, futbol sala, atletisme i Batuka, ioga i bàsquet per a adults (Variable en funció de la demanda). Xerrades per a pares i mares.

Altres serveis

 • Menjador escolar, amb monitors del centre.
 • Assegurança escolar d’accidents.
 • Servei d'acollida matinal de 8 a 9 hores (organitzat per l'AFA)
 • Servei d’orientació Psicopedagògica (alumnes, famílies i professorat).
 • Logopèdia (CREDA), psicopedagoga (EAP) i (CEDIAP) del Departament d’Educació de la Generalitat i Serveis  Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 • FEAC (Família Escola Acció Compartida): butlletí digital i grups de diàleg des d’EI a l’ESO.
 • EI x you (escola d'idiomes, que emet certificats oficials)
 • Orientació professional.
 • Borsa de treball.
 • Simulació d’empreses al CF de Gestió Administrativa.
 • Auxiliar de conversa
 • Batxillerat Dual
 • Erasmus Plus

Projecte educatiu

La nostra intervenció educativa es regeix pel principi d’atenció a la diversitat de tot l’alumnat amb la intenció de fer possible i viable una escola realment inclusiva, on tothom hi té cabuda i s’hi sent atès. A més som  una escola oberta i solidària. El nostre objectiu és que els/les nens/es i els/les joves desenvolupin tots els seus valors personals i les seves capacitats, de forma que arribin a ser persones autònomes, responsables i lliures; arrelades a la seva realitat i obertes al futur; amb mirada positiva envers els esdeveniments i les persones que els envolten. És per això que proposem una formació integral de la persona des de la interioritat, la comunitat i la solidaritat.

Durant el nostre dia a dia centrem i prioritzem la comprensió lectora, entesa com la capacitat d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit; la comunicació audiovisual; l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, donant especial importància al treball de robòtica i impressió 3D; i l’educació en valors que es treballen tant de manera interdisciplinària, com també entre les diferents etapes des de totes les àrees i/o matèries. Despertem la sensibilització musical mitjançant la pràctica instrumental (percussió, harmònica, flauta i ukelele).

Finalment, en el nostre projecte educatiu no ens oblidem de desenvolupar el currículum per a poder adequar els ensenyaments a l’entorn més proper participant de totes aquelles activitats que la vila ens proporciona a les escoles i als ciutadans en general, on els/les alumnes són protagonistes del seu aprenentatge des de la curiositat, la creativitat, l'esforç i el treball cooperatiu...mitjançant el foment de metodologies innovadores entre d'altres, el treball per ambients, l'Aps, l'ABP, les paletes de comprensió, el treball cooperatiu.

Oferta formativa postobligatòria

NOM CURS/CICLE: CFGM de Gestió Administrativa

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Administració i gestió.

CONDICIONS D’ACCÉS: títol d’ESO o prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: tècnic de gestió administrativa.

DURADA: 2.000 h., en 2 cursos: 1584 h. de formació teòrico-pràctica i 416 h. de formació en centres de treball.

PLACES: 30.

SORTIDES PROFESSIONALS:  administratiu de banca i institucions financeres, administratiu comercial, treballador de tresoreria, administratiu de personal...

MÉS INFORMACIÓ:

 • Possibilitat de cursar-ho en modalitat DUAL.
 • Possibilitat d'accedir al programa Erasmus + i realitzar una estada en un país Europeu mitjançant una beca d'estudis.

 

NOM CURS/CICLE: CFGM d'Activitats Comercials

FAMÍLIA PROFESSIONAL: comerç i màrketing.

CONDICIONS D’ACCÉS: títol d’ESO o prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: tècnic en Activitats Comercials.

DURADA: 2000 h., en 2 cursos: 1584 h. de formació teòrico-pràctica i 416 h. de formació en centres de treball.

PLACES: 30.

SORTIDES PROFESSIONALS: comercial, orientador comercial, promotor, tècnic en logística del magatzem, tècnic d'informació i atenció al client, gerent d'un establiment comercial, responsable de recepció/expedició de mercaderies, venda a distància...

MÉS INFORMACIÓ:

 • Possibilitat de cursar-ho en modalitat DUAL.
 • Possibilitat d'accedir al programa Erasmus + i realitzar una estada en un país Europeu mitjançant una beca d'estudis.

 

NOM CURS/CICLE: CFGS d'Educació Infantil

FAMILÍA PROFESSIONAL: Serveis socio culturals i a la comunitat.

CONDICIONS D'ACCÉS: títol de Batxillerat o prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: tècnic superior en educació Infantil.

DURADA: 2000 h., en 2 cursos: 1551 h. de formació teòrico-pràctica i 449 h. de formació en centres de treball.

PLACES: 30

SORTIDES PROFESSIONALS: Educadora infantil en llars d'infants; educadora en activitats d'oci i temps lliure: ludoteques, biblioteques, tallers, casals d'estiu...; educador en programes específics del sector de serveis social d'atenció a la infància de 0 a 6 anys.

MÉS INFORMACIÓ:

 • Possibilitat de cursar-ho en modalitat DUAL.

 

HORARIS:

Horari: Educació infantil i primària: 9 a 13 i de 15 a 17 h.

Servei d’acollida: de 8 a 9 h. (organitzat per l’AFA).

ESO: matins, de 8 a 13:30 h. (excepte dimecres de 8 a 14.30h.) tardes de 15 a 17h. (excepte els dimecres i divendres que no hi ha classe).
CF d'Activitats Comercials: 1r curs: de 8 a 14:30 h.
CF d'Activitats Comercials: 2n curs: de 8 a 13:30 h.
CF de Gestió administrativa: 1r curs: de 8 a 14:30 h.
CF de Gestió administrativa: 2n curs: de 8 a 13:30 h.
CF Educació Infantil: 1r curs: de 8 a 14:30 h.
CF Educació Infantil: 2n curs: de 14:45 a 20 h. (excepte divendres que no hi ha classe)

 

Dades generals:

Municipi

Tipus de centre:

Conscertat

Rambla Principal, 71 - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 930 617
Fax: 938 931 074
Adreça electrònica: a8031502@xtec.cat
Lloc web: vilanova.escolateresiana.com
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 07.02.2024 | 09:41