CDIAP - Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Informació actualitzada curs 2024-2025

Descripció

El CDIAP - Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç és un servei públic, universal i gratuït que forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Funcions

L’atenció precoç és un conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil, a la seva família i al seu entorn, amb la finalitat de donar resposta, al més aviat possible a les dificultats de tipus transitori o permanent que puguin aparèixer en el desenvolupament durant aquest període.

Persones destinatàries

Infants d'edats compreses entre els 0 i els 6 anys de la comarca del Garraf, municipis de Cunit, Segur de Calafell i Calafell, que manifesten trastorns o dificultats en el desenvolupament (ja sigui per temes físics, psíquics, de logopèdia i/o de risc social) o que es troben en risc de patir-los. També a les famílies que vulguin consultar sobre el desenvolupament del seu fill com a suport en la criança.

Dades generals:

Municipi

Tipus de centre:

Públic

C. Cristòfol Raventós, 1b, baixos - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 156 443
Fax: 938 156 443
Adreça electrònica: cdiapgarraf@cdiapgarraf.cat
Lloc web: www.cdiapgarraf.cat
Horari:  
dilluns a dijous: 8.30 a 18 h. Divendres: 8.30 a 15 h.
La família (pare/mare i/o tutor legal) ha de trucar o venir al CDIAP per realitzar la primera visita informativa.
Darrera actualització: 26.01.2024 | 09:47