Ajuntament de Vilanova i la Geltrú-IMET

Informació actualitzada curs 2023-2024

L'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) és un organisme autònom creat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que ofereix els Serveis d'Educació, Treball i l'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV).

SERVEI D'OCUPACIÓ I TREBALL:

NOTA: L'oferta formativa descrita correspon al curs 2022-2023. Aquesta oferta va lligada a les convocatòries que anualment publica el Servei d'Ocupació de Catalunya i, per tant, pot variar cara al proper curs.

Formació Professional Ocupacional

Diferenciem dos tipus d'accions:

1-Accions de formació adreçades a l'obtenció de certificats de professionalitat (CP). Cada certificat de professionalitat està regulat per un Reial Decret que especifica les unitats de competència que el composa, mòduls formatius i unitats formatives.

2-Altres accions formatives. Cada especialitat formativa d'acord amb els continguts i condicions especificades en els programes formatius.

Condicions d'accés:

Majors de 16 anys i en funció del certificat de professionalitat:

Nivell 1: No s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals

Nivell 2: Títol de GESO; Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà; Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys; Altra formació equivalent

Nivell 3: Títol de Batxillerat o equivalent; Prova d'accés als cicles formatius de grau superior; Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys; Altra formació equivalent

Certificats dels/de les alumnes:

L'alumnat que hagi assistit al 75% del total de les hores de l'acció formativa i hagi superat les  valuacions pertinents rebrà un certificat d'aprofitament per part del SOC. El Certificat de Professionalitat acredita a qui l'obté que és competent per a desenvolupar una activitat laboral. És un títol reconegut a tot el territori espanyol.

Oferta formativa

Especialitat formativa

Durada

 

Codi

NIVELL

Nom de l'especialitat

 

ADGD0308

2

Activitat de gestió administrativa

FCO

40

 

CEN

800

 

FCT

80

 

 

 

 

 

920

 

ADGG0208

2

Activitats administratives en la relació amb el client

FCO

40

 

CEN

680

 

FCT

120

 

 

 

 

 

840

 

COMT0211

1

Activitats auxiliars de comerç

FCO

40

 

CEN

230

 

FCT

40

 

 

 

 

 

310

 

IMAI0108

1

Operacions de fontaneria i calefacció - climatització domèstica

FCO

10

 

CEN

320

 

FCT

160

 

 

 

 

 

490

 

SSCE0110

3

Docència de la formació professional per a l'ocupació

FCO

40

 

CEN

340

 

FCT

40

 

 

 

 

 

420

 

SSCS0108

2

Atenció sociosanitària a persones al domicili

FCO

40

 

CEN

480

 

FCT

120

 

     

 

640

 

SSCS0208

2

Atenció  a persones dependents en institucions (matí)

FCO

40

 

CEN

370

 

FCT

80

 

       

490

 

SSCS0208

2

Atenció  a persones dependents en institucions (tarda)

FCO

40

 

CEN

370

 

FCT

80

 

       

490

 

FCOV05

 

Anglès (N2) A1

FCO

40

 

 

CEN

180

 

     

 

220

 

FCOV05

 

Anglès (N2)  A2

FCO

40

 

 

CEN

180

 

     

 

220

 

FCOV06

 

Anglès (N3)

FCO

40

 

 

CEN

180

 

     

 

220

 

FCOO08

 

Creació de la marca personal i Xarxes socials per a la recerca d'ocupació

Transversal

35

 

 

 

 

 

 

 

ADGD149PO

 

Habilitats socials: comunicació, intel·ligència emocional i treball en equip

Transversal

20

 

 

 

 

 

 

 

ADGD123PO

 

Gestió d'emocions

Transversal

16

 

 

 

 

 

 

 

 Nom especialitat→ és el nom del curs

Nivell CP → és el nivell ja explicat a condicions d'accés

FESP → són les hores de teoria del curs concret

FCO → Prevenció de Riscos laborals (30 hores) i el mòdul d'inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (10 hores), llevat que l'especialitat ja incorpori aquesta formació

FCT → Hores de pràctiques laborals

Per altra banda tenim el programa SINGULARS

Programa Garraf Singular 2022  *(s'executa durant el 2023)

 Garraf Singular és un programa d'àmbit comarcal que pretén aconseguir la inserció laboral i/o la reinserció acadèmica dels seus participants, a partir de la millora de la seva ocupabilitat, alhora que contribuir a cobrir la demanda laboral de la comarca.

Compren tres acciones: orientació, formació professionalitzadora i prospecció laboral.

- Orientació

Es porten a terme accions d'assessorament individualitzat, d'orientació professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca d'ocupació i tallers inicial i final de gestió emocional. Amb les persones menors de 25 anys que no tinguin l'ESO o no hagin superat la prova d'accés a grau mitjà, es treballaran les competències bàsiques (lingüístiques, matemàtiques, socials...) per tal de preparar-les per a superar les PAGM o les GES.

- Formació professionalitzadora

Es desenvolupen accions formatives de diferents oficis. N'hi ha que són certificats de professionalitat i n'hi ha que són especialitats no conduents a certificats de professionalitat. Com a complement a la formació, s'inclou un període de pràctiques formatives a les empreses de 80 hores.

- Prospecció laboral

Per tal d'aconseguir la inserció laboral de les persones participants, es treballarà amb les empreses de la comarca sondejant quines són les seves necessitats quant a personal i buscant la seva complicitat rebent visites dels joves, acollint-los en pràctiques i, a ser possible, contractant-los. També es treballarà amb els i les joves, conjuntament amb els i les orientadores, amb la intenció de preparar-los per encarar la seva entrada a l'empresa.

Oferta formativa

Nom especialitat

Nivell CP

DURADA

Municipi

FESP

FCO

FCT

TOTAL

Operacions de gravació i tractament de dades i documents

1

270

10

80

360

Vilanova i la Geltrú

Auxiliar de comerç

No és CP

270

10

80

360

Vilanova i la Geltrú

Aux. de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics

1

310

10

80

400

Vilanova i la Geltrú

Operacions bàsiques de restaurant i bar

1

210

10

80

360

Vilanova i la Geltrú

MF1053_2 Elaboració i acabat de plats a la vista del client CP nivel 2 parcial   50   50 Sant Pere de Ribes

MF1051_2 Anglès professional per a serveis de restauració

CP nivel 2 parcial   90   90 Sant Pere de Ribes
FCOO03        Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere   10     10 Sant Pere de Ribes

 

Nom especialitat→ és el nom del curs

Nivell CP → Nivell 1 No s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals

FESP → són les hores de teoria del curs concret

FCO → Prevenció de Riscos laborals (30 hores) i el mòdul d'inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (10 hores), llevat que l'especialitat ja incorpori aquesta formació

FCT → Hores de pràctiques laborals

¿A qui s'adreça?

A joves de 16 a 29 anys, amb nivell acadèmic inferior o equivalent al GES (tot i que restarà obert a aquells que tinguin una titulació superior que s'adeqüin al Projecte) que, en el moment d'entrar-hi, no estan ni treballant, ni estudiant.

Han d'estar inscrits/es a l'OTG (SOC) com a DONO o com a Millora d'ocupació i han de ser beneficiaris/àries de la Garantia Juvenil.

No s'exigeixen requisits acadèmics d'entrada.

Municipi:

Vilanova i la Geltrú

Tipus de centre:

Públic

C. Unió, 81- 87 (Edifici La Paperera) - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 140 440
Fax: 938 931 992
Adreça electrònica: info@imet.cat
Lloc web: www.imet.cat
Horari:  
INFOMET: matins de dilluns a divendres de 9 a 13.30h, tardes dimarts i dijous de 16 a 18 h. Amb cita prèvia
Darrera actualització: 10.02.2023 | 09:21