Convocatòria Ple ordinari del 7 de juny de 2018

Dijous, 7 de juny de 2018 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta del ple anterior (1 de febrer de 2018).

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

Serveis Generals i Organització

3. Donar compte de l’informe de morositat del 1er trimestre de 2018.

4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost del 1er trimestre de 2018.

5. Proposta de ratificació del decret de Presidència de sol8licitud d’acollir-nos al Pla d’operacions de tresoreria per a consells comarcals de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2018.

6. Donar compte dels decrets de Presidència en relació a modificacions del Pressupost 2018 (exp. 1a 6).

7. Proposta d’acceptació i ratificació dels recursos i ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona.

8. Proposta d’aprovació de l’establiment de la fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics i la presa de raó d’ingressos, d’acord amb el que disposa el RD 424/2017 de 28 d’abril de règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic.

9. Proposta de ratificació de Conveni de col8laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Entitat local “Elim Servix Empresa d’inserció Sòcio Laboral, S.L.” per a la cessió de la gestió de 27 carpes per presentar-les als diferents ajuntaments de la comarca.

10. Proposta d’aprovació del “Conveni de col8laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú quant al protocol per a la prevenció i actuació en cas de violència a professionals de serveis socials d’atenció primària i serveis especialitzats (EAIA, Servei de dependència i SIAD).

Serveis a les Persones

11. Proposta d’aprovació de l’Acord al programa TIMOL (inclusió a l’empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual) entre el Consell Comarcal del Garraf, l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú. 

12. Proposta d’aprovació de l’adhesió al Projecte “No puc esperar!”.

13. Proposta de ratificació del decret de presidència 63/2018, d’11 d’abril de 2018, relatiu a l’aprovació dels ajuts de menjador per necessitats socioeconòmiques des de l’1 de febrer de 2018 fins a la data actual, dins del curs escolar 2017-2018.

14. Proposta de ratificació del decret de presidència 56/2018, de 3 d’abril de 2018, relatiu a l’aprovació de les Bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per a l’alumnat d’educació infantil (2n. Cicle), primària i secundària obligatòria de centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de la comarca del Garraf, 2018-2019.

15. Proposta de ratificació del decret de presidència núm. 57/2018, de 3 d’abril de 2018, relatiu a l’aprovació de les Bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat d’educació infantil (2n. Cicle), primària i secundària obligatòria de centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de la comarca del Garraf, curs 2017-2018.

16. Proposta de ratificació del decret de presidència 64/2018, d’11 d’abril de 2018, relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Oficina Local de Creu Roja a Vilanova i la Geltrú i els ajuntaments de Cubelles, Canyelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per a la Campanya de Suport alimentari a infants amb vulnerabilitat alimentària durant l’any 2018. 

17. Proposta de ratificació del decret de presidència 62/2018, d’11 d’abril de 2018, d’aprovació del conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat a Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf per a la Campanya de Vulnerabilitat alimentària infantil. Estiu 2018.

18. Proposta de ratificació del decret de presidència 66/2018, d’11 d’abril de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga del conveni amb l’Oficina Local de Creu Roja a Vilanova i la Geltrú quan al servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, any 2018 

19. Proposta de ratificació del decret de presidència 65/2018, d’11 d’abril de 2018, relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles quan al servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, any 2018

20. Proposta de ratificació del decret de presidència 68/2018, d’11 d’abril de 2018, relatiu a l’aprovació del pròrroga del conveni amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes quan al servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, any 2018

21. Proposta de ratificació del decret de presidència 67/2018, d’11 d’abril de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga del conveni amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú quan al servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, any 2018

22. Proposta d’aprovació de l’annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Canyelles en matèria de polítiques de joventut relatives al Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent a l'any 2018.

23. Proposta d’aprovació de l’annex al conveni de col8laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Cubelles en matèria de polítiques de joventut relatives al Contracte

Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent a l'any 2018.

24. Proposta d’aprovació de l’acord per el desenvolupament del servei d’atenció integral local per a persones LGBTI entre la Direcció General d’Igualtat i el Consell Comarcal del Garraf.

Ordenació Territorial i Habitatge

25. Proposta d’adhesió a la Declaració de Castellar del Vallès, per un cicle sostenible dels aliments, aprovada a la 18a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

26. Proposta d’aprovació provisional del Pla Especial d’Infraestructures de Telecomunicacions al cim del Montgròs.

27. Proposta d’aprovació de la dissolució del Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf com a ens consorciat.

28. Proposta d’aprovació del conveni de col8laboració per a l’execució del projecte 2014-2020 “Envelliment actiu i saludable i dependència”.

29. Donar compte del Decret de Presidència 83/2018 de 2 de maig de 2018 d’acceptació de la subvenció per a l’operació “Coordinació PECT” dins del projecte PECT Garraf “Envelliment actiu i saludable i dependència”.

30. Donar compte de l’aprovació definitiva del projecte d’obra pública ordinària del Mirador de Montserrat de Canyelles.

31. Verificar el conveni de participació signat en data 2 de maig de 2018 per a l’execució del projecte PECT 2014-2020 “Envelliment actiu i saludable i dependència”.

Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

32. Proposta d'aprovació del conveni de Cooperació Interadministrativa entre el consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de CANYELLES, CUBELLES, OLIVELLA, SANT PERE DE RIBES I SITGES per el desenvolupament de l'actuació la “PROSPECCIÓ OCUPACIONAL EN EL TERRITORI DEL GARRAF” d’acord amb la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona.

33. Proposta d'aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf, l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en relació al programa TIMOL.

34. Proposta d’aprovació del conveni de col8laboració entre el Consell Comarcal del Garraf, l'Associació de persones amb discapacitat del Garraf i l’Institut Municipal d'Educació i Treball de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú per promocionar la inserció laboral de les persones amb discapacitat al Garraf.

35. Proposta d'aprovació de la destinació del Fons de Foment del Turisme que rep el Consell Comarcal del Garraf a NODE GARRAF.

Mocions d’urgència

36. Precs i preguntes.

Data publicació:1 de juny de 2018

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:06