Convocatòria Ple ordinari del 19 de desembre de 2019

Dilluns, 16 de desembre de 2019 a les 00:00

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes del ple ordinari del 3 d’octubre de 2019 i del ple extraordinari i urgent del 17 d’octubre de 2019.

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

Serveis Generals i Organització

3. Donar compte de l’informe de morositat del tercer trimestre.

4. Donar compte dels estats d’execució del tercer trimestre.

5. Donar compte de les modificacions de pressupost números 18/19 a 29/19.

6. Donar compte de l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i la Diputació de Barcelona, per la regulació de crèdits atorgats en el marc de la línia de crèdit a curt termini “operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019” (Exp. 1376-0058/2019).

7. Donar compte del Decret de Presidència de modificació del cartipàs del Consell Comarcal (Exp. 1376-0090/2019).

8. Aprovació del calendari de Plens de l’any 2020 (Exp. 1376-0132/2019).

9. Aprovació del pressupost comarcal de l’any 2020 (Exp. 1376-0123/2019).

10. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2020 del Consell Comarcal del Garraf (Exp. 1376-0124/2019).

11. Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals, corresponent als preus públics del lloguer d’espai de la Masia d’en Cabanyes.

12. Nomenament de representants del Consell Comarcal del Garraf a la Fundació Pro-Penedès (Exp. 1376-0089/2019).

13. Aprovació de l’actualització del protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe (Exp. 1376-0133/2019).

Serveis a les Persones – Serveis Socials

14. Aprovació de la modificació del contracte del transport escolar, LOT 1, per a donar de baixa la ruta número 1, curs 2019-2020.

15. Ratificació de l’acord de modificació del contracte de transport escolar, per ampliar les rutes números 15 i 16 del LOT 5, curs 2019-2020.

16. Aprovació de la primera pròrroga del contracte de transport escolar 2019-2020.

17. Aprovació de la segona pròrroga i darrera, del contracte de servei de monitoratge del transport escolar.

18. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Cubelles en relació al programa TRACA, any 2020.

19. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Canyelles en relació al programa TRACA, any 2020.

20. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament d’Olivella en relació al programa TRACA, any 2020.

21. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú en relació programa de Referent d’Ocupació Juvenil, any 2020.

22. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Cubelles en relació programa de Referent d’Ocupació Juvenil, any 2020.

23. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Canyelles en relació programa de Referent d’Ocupació Juvenil, any 2020.

24. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Sitges en relació programa de Referent d’Ocupació Juvenil, any 2020.

25. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Sant Pere de Ribes en relació programa de Referent d’Ocupació Juvenil, any 2020.

26. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament d’Olivella en relació programa de Referent d’Ocupació Juvenil, any 2020.

27. Aprovació de la pròrroga i annex al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Cubelles en matèria de polítiques de joventut relatives al contracte programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, any 2020.

28. Aprovació de la pròrroga i annex al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Canyelles en matèria de polítiques de joventut relatives al contracte programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, any 2020.

29. Aprovació de la pròrroga del Conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Oficina Local de la Creu Roja a Vilanova i la Geltrú en relació al servei de transport adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda, fins a l’adjudicació del nou servei.

30. Aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú en relació al servei de transport adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda, fins a l’adjudicació del nou servei.

31. Aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i la Fundació Casa Empara en relació al servei de transport adaptat i assistit per a persones amb mobilitat reduïda, fins a l’adjudicació del nou servei.

32. Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Canyelles per la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials.

33. Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament de Cubelles per la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials.

34. Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l'ajuntament d'Olivella per la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials.

35. Ratificació de l’aprovació de l'addenda del contracte programa 2016-2019 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Garraf, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, per ampliar el finançament aquest exercici 2019 de la Fitxa 6 - Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles, i de la Fitxa 44 - Dinamitzadors/ores cívics / cíviques per a l'emancipació juvenil.

Ordenació Territorial i Habitatge

36. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Canyelles pel FEDER eix 4 "Projecte d'eficiència energètica del Garraf".

37. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Cubelles pel FEDER eix 4 "Projecte d'eficiència energètica del Garraf".

38. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Sant Pere de Ribes pel FEDER eix 4 "Projecte d'eficiència energètica del Garraf".

39. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Sitges pel FEDER eix 4 "Projecte d'eficiència energètica del Garraf".

40. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel FEDER eix 4 "Projecte d'eficiència energètica del Garraf".

41. Aprovació del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquesta comarca, per a l’any 2020.

42. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social d’habitatges, per a l’any 2020.

43. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Cubelles, per l’any 2020.

44. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Sant Pere de Ribes, per l’any 2020.

45. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament d’Olivella, per l’any 2020.

46. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Federació d'ADF's Penedès-Garraf.

47. Ratificació de l’acord de sol·licitud a la convocatòria establerta per l’ORDRE PRE/161/2019, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, així com la documentació annexa de l’actuació “Envelliment actiu i saludable. De la teoria a la pràctica”.

48. Ratificació de l’acord de sol·licitud al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024.

Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

49. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Cubelles per a la realització del Programa Treball i Formació 2019 i Desenvolupament 2020, d'acord amb la subvenció rebuda del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

50. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Canyelles per a la realització del Programa Treball i Formació 2019 i Desenvolupament 2020, d'acord amb la subvenció rebuda del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

51. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament d'Olivella per a la realització del Programa Treball i Formació 2019 i Desenvolupament 2020, d'acord amb la subvenció rebuda del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

52. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Canyelles corresponent a la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del programa Ubicat d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (convocatòria 2019).

53. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament d’Olivella corresponent a la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del programa Ubicat d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (convocatòria 2019).

54. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Sitges corresponent a la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del programa Ubicat d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (convocatòria 2019).

55. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Cubelles corresponent a la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del programa Ubicat d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (convocatòria 2019).

Data publicació:16 de desembre de 2019

Darrera actualització: 01.06.2022 | 17:30