Convocatòria Ple ordinari del 12 de juliol de 2018

Dijous, 12 de juliol de 2018 a les 00:00

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta del ple anterior (7 de juny de 2018).

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

3. Adhesió al manifest de commemoració del “Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual”.

Àrea de Serveis Generals i Organització

4. Donar compte de l'informe de morositat del 2n trimestre de 2018.

5. Donar compte de l'estat d'execució del 2n trimestre de 2018.

6. Proposta d'aprovació del Compte General 2017.

7. Proposta de ratificació del decret de Presidència de l’acceptació del crèdit de la Diputació de Barcelona dins el “Pla d’Operacions de Tresoreria per als consells comarcals 2018”.

Àrea de Serveis a les Persones

8. Proposta d’aprovació de l’adjudicació del servei de menjador escolar de l’escola El Morsell d’Olivella per als cursos 2018-2019 i 2019-2020.

9. Proposta de ratificació del decret de presidència relatiu conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Cubelles, Canyelles, Olivella, Sitges i Sant Pere de Ribes per desenvolupar el Projecte Impuls Jove.

Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge

10. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú per a la gestió dels serveis de medi natural i litoral del Garraf.

11. Proposta d’aprovació inicial de la diagnosi i memòria valorada d’intervencions de la Ruta del Patrimoni del Garraf.

Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

12. Proposta d’aprovació del Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes , Sitges i Olivella pel desenvolupament de l’actuació “LES OFERTES DE TREBALL A TRAVÉS DE LA GESTIÓ PER COMPETÈNCIES AL TERRITORI DEL GARRAF” d’acord amb la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona del Catàleg de serveis de l’any 2018.

MOCIONS

13. Moció de CIU, PSC, ERC, CUP, PP, ICV, SOM-VNG i la consellera no adscrita Sra. Carmen Reina, de suport a la moció presentada pels Iaioflautes Garraf Marea Pensionista del Garraf, contra la proposta del Producte Paneuropeu de Pensions Individuals (PEPP) de la Comissió Europea.

14. Moció de suport i per la protecció dels defensors dels drets humans a Colòmbia, per part del Consell Comarcal del Garraf.

MOCIONS D’URGÈNCIA

15. Precs i preguntes.

Data publicació:9 de juliol de 2018

Darrera actualització: 02.06.2022 | 07:05