Convocatòria del ple ordinari del 8 de juliol de 2021

Dilluns, 5 de juliol de 2021 a les 00:00

Ordre del dia

1.    Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de 22 d’abril 2021 (Expedient   1029- 0195/2021).

2.    Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de 22 d’abril 2021 (Expedient 1029- 0192/2021).

3.    Presa de possessió de la Sra. Ana Herrera Bordallo com a consellera comarcal (Expedient 1022-0236/2021).

Presidència

4.    Aprovar la Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2021, Dia per l’alliberament LGBTI (Expedient 1376-0341/2021).

Control i fiscalització dels òrgans de govern

5.    Donar compte dels Decrets de Presidència i Gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0324/2021).

6.    Donar compte dels Decrets de reorganització del cartipàs del Consell Comarcal (Expedient 1018-0212/2021).

7.    Donar compte dels Decrets de nomenaments de representants del Consell Comarcal en altres organismes (Expedient 1018-0212/2021).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

8.    Donar compte dels estats d’execució del 1r trimestre (Expedient 1619-0316/2021).

9.    Donar compte dels expedients de modificació del pressupost (Expedient 1627- 0325/2021).

10.  Donar compte del Decret de la Liquidació Pressupost 2020 (Expedient 1641- 0221/2021).

11.  Aprovar l’addenda d’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) (Expedient 1374-0131/2021).

12. Convalidar l’acord de la Junta de Govern de 22 de juny, d’acceptació del crèdit de tresoreria atorgat per la Diputació de Barcelona (Expedient 1730-0130/2021).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

13.  Convalidar el Decret de Presidència pel qual es resol l’adjudicació del Servei d'ajuda domiciliària (SAD) del Consell Comarcal del Garraf (Expedient 1408-0067/2021).

14.  Adjudicar el contracte de servei de transport escolar del Garraf, lots 1,2,3,4 i 5 (Expedient 1408-0049/2021).

15.  Adjudicar el contracte de servei de menjador escolar del CEIP L'Aragai i l’Institut- Escola El Morsell d'Olivella (lots 1 i 2) i declarar desert el lot 3, menjador escolar CEIP El Margalló (1408-0163/2021).

16.  Ratificar el Decret de Presidència que resol aprovar una comissió d’estudi i aprovar inicialment el Reglament del servei de transport escolar del Garraf (Expedient 1218- 0222/2021).

17.  Ratificar el Decret de Presidència que resol aprovar una comissió d’estudi i aprovar inicialment el Reglament del servei de transport adaptat del Garraf (Expedient 1218- 0223/2021).

Dictàmens de la comissió informativa de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

18.  Aprovar el Conveni de l'actuació Prospecció Ocupacional al territori del Garraf 2021 - 2022 entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Canyelles (Expedient 1376-0318/2021).

19.  Aprovar Conveni de l'actuació Prospecció Ocupacional al territori del Garraf 2021 - 2022 entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Cubelles (Expedient 1376-0319/2021).

20.  Aprovar Conveni de l'actuació Prospecció Ocupacional al territori del Garraf 2021- 2022 entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament d'Olivella (Expedient 1376- 0320/2021).

21.  Aprovar el Conveni de l'actuació Prospecció Ocupacional al territori del Garraf 2021- 2022 entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes (Expedient 1376-0322/2021)

22.  Aprovar el Conveni de l'actuació Prospecció Ocupacional al territori del Garraf 2021- 2022 entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Sitges (Expedient 1376- 0321/2021).

Dictàmens de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

23.  Aprovar el Manual d’ús per al foment de les polítiques d’igualtat com a protocol de per a l’execució del projecte FEDER eix 4 “Projecte d’eficiència energètica del Garraf” cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix 4 (Expedient 1376- 0323/2021).

Mocions dels grups comarcals

24.  Moción del grupo comarcal de Ciutadans para promocionar el uso de la APP radar COVID por parte del Consell Comarcal del Garraf (Expedient 1035-0188/2021).

25.  Moció dels grups comarcals d’ERC, Junts per Catalunya i Construïm de suport a l’amnistia (Expedient 1035-0334/2021).

26.  Moció dels grups comarcals del PSC, Junts per Catalunya i Ciutadans en suport al dret a morir dignament (Expedient 1035-0336/2021).

27.  Moció del grup comarcal d'En Comú Guanyem per reclamar la dotació de transport públic entre els tres hospitals del consorci sanitari de l’Alt Penedès i Garraf i entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes (Expedient 1035- 0339/2021).

28.  Moció dels grups comarcals de Construïm, ERC, CUP i Junts per Catalunya, en suport a l’alcaldessa de Cubelles i a tots els electes encausats pel suport institucional a l’associació de municipis per la Independència (Expedient 1035-0340/2021).

29.  Moció del grup comarcal de la CUP per tal de fer el pagament d’impostos estatals a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) (Expedient 1035-0343/2021).

Serveis Generals i Organització

30.  Donar compte de la renúncia del Sr. Juan Luis Ruiz López al càrrec de conseller comarcal (Expedient 1019-0333/2021).

31.  Donar compte de la renúncia de la Sra. Adelaida Moya i Taulés al càrrec de consellera comarcal (Expedient 1019-0335/2021).

Precs i preguntes

Data publicació:5 de juliol de 2021

Darrera actualització: 01.06.2022 | 17:19