Convocatòria del ple ordinari del 29 de setembre de 2022

Dimarts, 27 de setembre de 2022 a les 00:00

Ordre del dia

 

1.    Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de 30 de juny de 2022 (Expedient 1029- 0409/2022).

2.    Presa de possessió de la Sra. Graciela Haydée Falconi Romero com a consellera del Consell Comarcal del Garraf (Expedient 1022-0501/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis Generals i Organització

3.    Aprovar el Compte General 2021 (Expedient 1640-0387/2022).

4.    Aprovar l’expedient número 30 de modificació del pressupost de suplement de crèdits (Expedient 1627-0517/2022).

5.    Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Garraf a l’Acord del Govern de la Generalitat de 31 de maig de 2022, de mesures en relació amb els contractes públics de subministrament de productes alimentaris, de concessió de serveis que incorporin prestació de serveis alimentaris, i de serveis de menjadors col·lectius (Expedient 1227-0549/2022).

6.    Aprovar la desafectació de l’ús i servei públic d’un vehicle propietat del Consell Comarcal (Expedient 1565-0550/2022).

Dictàmens de la comissió informativa de Serveis a les Persones

7.    Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Consell Comarcal del Garraf relatiu al servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat i/o dependència i mobilitat reduïda, any 2022 (Expedient 2859-0503/2022).

8.    Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Sitges i el Consell Comarcal del Garraf relatiu al servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat i/o dependència i mobilitat reduïda, any 2022 (Expedient 2859- 0539/2022).

9.    Aprovar la modificació del contracte de servei de transport escolar amb l’empresa Teresa y José Plana Empresa Plana, SL, Lot 3 (Expedient 2788-0447/2022).

10.  Aprovar la modificació del contracte de servei de monitoratge del transport escolar amb la Fundació Pere Tarrés (Expedient 2788-0504/2022).

11.  Ratificar el Decret de Presidència 0193-2022, de 20 d’agost de 2022, de resolució d’ajuts individuals de menjador escolar del curs 2022-2023 (2779-0460/2022).

12.  Aprovar el Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Garraf en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al Benestar Social (Expedient 1376-0538/2022).

Dictàmen de la comissió informativa d’Ordenació Territorial i Habitatge

13.    Aprovar l’adhesió a la Declaració de Montcada i Reixac de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per uns espais naturals propers als entorns urbans, sostenibles, saludables i resilients (Expedient 1227-0548/2022).

Control dels òrgans de govern

14.    Donar compte de decrets de Presidència i Gerència i dels acords de la Junta de Govern (Expedient 1376-0551/2022).

15.    Donar compte dels expedients de modificació de pressupost 2022 números 22, 24 a 29 i número 31 (Expedient 1627-0541/2022).

16.    Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials del segon trimestre exercici 2022 (Expedient 1685-0542/2022).

17.    Donar compte dels estats d’execució del segon trimestre exercici 2022 (Expedient 1685-0543/2022).

18.    Donar compte de la composició de les comissions informatives del Consell Comarcal (Expedient 1021-0439/2022).

19.    Donar compte d’acord relatius a diversos projectes inclosos al PO FEDER 2014-2020 Eix 4 i 6:

  • Donar compte de l’adjudicació de les obres de consolidació i adequació de l'accés al Castellot de Garraf de Sitges, PO FEDER 2014-2020 Eix 6 (Expedient 1384- 0342/2022).
  • Donar compte de l’adjudicació de les obres de millora de la calefacció, climatització i adequació de les fusteries de Can Pahissa de Vilanova i la Geltrú PO FEDER 2014-2020 Eix 4 (Expedient 1428-0365/2021).
  • Donar compte de l’adjudicació de serveis de producció d’un vídeo promocional i recull fotogràfic, PO FEDER 2014-2020 Eix 6 (Expedient 1408-0182/2022).

Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 04.10.2022 | 10:01