45. Facilitar a les persones amb dificultats l'accés al mercat laboral

Objectiu

  • Treballar i consolidar programes d’ocupació que tinguin com a objectiu facilitar a les persones amb dificul- tats l’accés al mercat laboral, millorant també les seves competències professionals a través de la formació i l’experiència laboral.

Acció

  • Sol·licitarem, desenvoluparem i establirem convenis amb els ajuntaments pel programa Formació i Treball.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 11ODS 11ODS 11ODS 11ODS 11

Seguiment

ODS:

04. Garantir una educació inclusiva i equitativa
05. Igualtat de gènere
08. Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball decent per a tothom
09. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació
17. Revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Àrees:

Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

Àmbits:

Ocupació

Covid19:

No

Estat d'execució:

0%
Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:08