26. Treballar per garantir la igualtat efectiva de les dones

Objectiu

 • Treballar per garantir la igualtat efectiva de les dones. 
 • Garantir l’abordatge integral a les violències masclistes.

Acció

 • Gestionarem el contracte-programa amb l’Institut Català de les Dones en relació a l’atenció a les dones d’acord amb la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones d'acord amb la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
 • Crearem la Taula Comarcal d’igualtat.
 • Revisarem el Pla de polítiques de dones del Consell Comarcal del Garraf 2017-2020.  
 • Realitzarem el Pla de polítiques de dones del Consell Comarcal del Garraf 2021-2023.
 • Gestionarem el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), amb el servei d’atenció psicològica a dones víctimes de violència i a les seves filles i fills, el servei d’atenció jurídica i assessorament a serveis socials, serveis especialitzats, entitats, associacions, etc.  
 • Actualitzarem el protocol d’atenció a les dones víctimes de violència masclista dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella.
 • Realitzarem accions de prevenció i sensibilització per lluitar conta la violència de gènere de caire sociocomunitari en escoles i instituts d’ensenyament secundari, entre d’altres.
 • Participarem en els protocols d’assetjaments sexuals en els espais d’oci dels municipis.
 • Treballarem per a la inserció de dones víctimes de violència masclista en el món laboral. 
 • Continuarem amb la formació en matèria d’igualtat.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 11

Seguiment

ODS:

05. Igualtat de gènere

Àrees:

Serveis a les Persones

Àmbits:

Igualtat

Covid19:

No

Estat d'execució:

0%
Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:01