13. Garantir l’accés a l’educació de l’alumnat amb dificultats

Objectiu

 • Garantir l’accés a l’educació de l’alumnat amb dificultats (socials, de distància o discapacitat, entre d’altres).

Acció

 • Gestionarem el servei de transport escolar col·lectiu i l’acompanyament a través del servei de monitoratge.
 • S’aprovarà la pròrroga del concurs del servei de trans- port escolar col·lectiu per al curs 2020-2021.
 • Convocarem el concurs públic del servei de transport escolar col·lectiu del Garraf durant el primer trimestre del 2021.
 • Convocarem el concurs públic del servei de monitoratge de totes les rutes del transport escolar col·lectiu de la comarca del Garraf.
 • Farem seguiment i inspecció del desenvolupament per garantir un bon funcionament i una gestió eficient i adequada de les rutes.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 8ODS 11ODS 11ODS 11ODS 11

Seguiment

El Consell Comarcal del Garraf va gestionar satisfactòriament el servei de transport escolar col.lectiu segons queda indicat a continuació:

 • Curs 2019-2020- 15 rutes- 401 alumnes
 • Curs 2020-2021- 16 rutes- 406 alumnes

Pandèmia COVID-19: El 13 de març de 2020, el govern de la Generalitat de Catalunya decreta el tancament de les escoles, com a una de les mesures per a fer front a la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 elevada per l'OMS com a pandèmia internacional. Fet que implica deixar de prestar el servei de transport escolar des del dia 14 de març el 19 de juny 2020.

Concurs:

L'adjudicació del concurs del servei de transport escolar col.lectiu i del monitoratge del transport va finalitzar el dia 22 de juny de 2021.

S'ha procedit a convocar concurs per als dos serveis indicats anteriorment per una vigència de 3 cursos més 2 cursos de pròrroga, sent les empreses adjudicatàries les que relacionem a continuació:

Transport escolar col·lectiu:

 • LOT 1- Teresa y José Empresa Plana, SL
  • Ruta- 1 Olivella-El Morsell
  • Ruta- 2 Sitges- Maria Ossó
  • Ruta- 3 Sitges-Agnès i Utrillo
 • LOT 2- Autocars Dotor, SL
  • Ruta- 4 Vilanova-El Margalló
  • Ruta- 5 Vilanova- llebetx i Ginesta
  • Ruta- 6 Vilanova- Itaca
 • LOT 3- Teresa y José Empresa Plana, SL
  • Ruta- 7 Olivella (Can Surià)- Montgros i Can Puig
  • Ruta- 8 Olivella (Mas Milà)- Montgros i Can Puig
  • Ruta- 9 Olivella (Mas Mestres)- Montgros i Can puig
 • LOT 4- Autocares del Noreste, SA
  • Ruta- 10 Comarca- centres de Vilanova
  • Ruta- 11 comarca- centres de Vilanova
  • Ruta- 12 comarca- centres de Ribes
  • Ruta- 13 comarca- Delta Espiga
 • LOT 5- Autocares del Noreste, SA
  • Ruta- 14 Vilanova- Llebetx i Margalló
  • Ruta- 15 Vilanova- Baix a Mar

Monitoratge del servei del transport escolar col.lectiu (pendent resolució Tribunal de Contractació)

Dades generals:

ODS

Àrees:

Serveis a les Persones

Àmbits:

Ensenyament

Covid19:

No

Estat d'execució:

75%
Darrera actualització: 22.09.2022 | 12:55