71. Prioritzar la realització dels Plans Individurals d’Atenció (PIA)

Objectiu

  • Prioritzar la realització dels Plans Individuals d’Atenció (PIA) dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella, per tal d’oferir el recurs social més adient a les persones sol·licitants.

Acció

  • Prestarem el Servei d’Atenció Domiciliària de forma presencial per a persones grans sense família, que requereixin suport en la preparació d’àpats, medicació, higiene personal, etc.
  • Donarem atenció telefònica diària a les persones que no necessitin atenció presencial, o que no sigui adient rebre-la per les seves circumstàncies especials.
  • Realitzarem torns rotatius d’equips per oferir adequadament els serveis presencials i els serveis telefònics.
  • Programarem torns de treball a l’estiu per tal de cobrir tots els serveis adequadament.
  • Farem substitucions de l’equip humà que estigui en baixa laboral.

ODS 1ODS 1ODS 1

Seguiment

Dades generals:

ODS

Àrees:

Serveis a les Persones

Àmbits:

Serveis socials

Covid19:


Estat d'execució:

100%
Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:19