69. Atendre demandes de la ciutadania, tant a nivell emocional com de necessitats bàsiques

Objectiu

  • Atendre les diferents demandes de la ciutadania, tant a nivell emocional com de necessitats bàsiques, readaptant horaris i instruments de treball, per a garantint els serveis a la ciutadania, tant a la seu del Consell Comarcal del Garraf com a Canyelles, Cubelles i Olivella.

Acció

  • Mantindrem l’atenció presencial als Serveis socials d’atenció primària de Canyelles, Cubelles i Olivella.
  • Substituirem els equips d’atenció primària per baixes o situacions sobrevingudes de la Covid-19.
  • Reforçarem els programes d’atenció primària i redefinirem els equips humans.
  • Substituirem l’equip humà en període de vacances per tal que els serveis de primera acollida i d’atenció primària no es quedin sense atenció i recursos tècnics i humans.
  • Ampliarem l’atenció telefònica a la ciutadania.
  • Realitzarem trucades induïdes a les famílies més vulnerables.
  • Ampliarem els ajuts d’emergència d’alimentació. subministraments, roba i ajuts específics d’habitatge.
  • Reforçarem el finançament dels serveis socials de Canyelles, Cubelles i Olivella.

ODS 1ODS 1ODS 1ODS 1

Seguiment

Dades generals:

ODS

Àrees:

Serveis a les Persones

Àmbits:

Serveis socials

Covid19:


Estat d'execució:

100%
Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:18