07. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna

El món està avançant cap a la consecució de l'Objectiu 7 amb indicis encoratjadors que l'energia s'està tornant més sostenible i àmpliament disponible. L'accés a l'electricitat en els països més pobres ha començat a accelerar-se, l'eficiència energètica continua millorant i l'energia renovable està aconseguint resultats excel·lents en el sector elèctric.

Tot i això, cal prestar una major atenció a les millores per a l'accés a combustibles de cuina nets i segurs i a tecnologies, per a 3.000 milions de persones, per expandir l'ús de l'energia renovable més enllà del sector elèctric i incrementar l'electrificació a l'Àfrica subsahariana.

L'informe de progrés en matèria d'energia proporciona un registre mundial del progrés relatiu a l'accés a l'energia, l'eficiència energètica i l'energia renovable. Avalua el progrés aconseguit per cada país en aquests tres pilars i ofereix una panoràmica del camí que ens queda per recórrer per a aconseguir les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.

Fites

  • D'aquí a 2030, garantir l'accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns.
  • D'aquí a 2030, augmentar considerablement la proporció d'energia renovable en el conjunt de fonts energètiques.
  • D'aquí a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l'eficiència energètica.
  • D'aquí a 2030, augmentar la cooperació internacional per facilitar l'accés a la investigació i la tecnologia relatives a l'energia neta, incloses les fonts renovables, l'eficiència energètica i les tecnologies avançades i menys contaminants de combustibles fòssils, i promoure la inversió en infraestructura energètica i tecnologies netes.
  • D'aquí a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per a prestar serveis energètics moderns i sostenibles per a tots als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits Estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d'acord amb els seus respectius programes de suport.

(Font: https://www.un.org/)

Propostes Pla de Mandat

Darrera actualització: 10.08.2022 | 08:03