06. Aigua neta i sanejament

Si bé s'ha aconseguit progressar de manera substancial a l'hora d'ampliar l'accés a aigua potable i sanejament, hi ha milers de milions de persones (principalment en àrees rurals) que encara no tenen aquests serveis bàsics. A tot el món, una de cada tres persones no té accés a aigua potable neta, dos de cada cinc persones no disposen d'una instal·lació bàsica destinada a rentar-se les mans amb aigua i sabó, i més de 673 milions de persones encara defequen a l'aire lliure.

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la importància vital del sanejament, la higiene i un accés adequat a aigua neta per prevenir i contenir les malalties. La higiene de mans salva vides. D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut, el rentat de mans és una de les accions més efectives que es poden dur a terme per reduir la propagació de patògens i prevenir infeccions, inclòs el virus de la COVID-19. Tot i així, hi ha milers de milions de persones que no tenen accés a aigua salubre i sanejament, i els fons són insuficients.

Fites 

  • D'aquí a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable a un preu assequible per a tots.
  • D'aquí a 2030, aconseguir l'accés a serveis de sanejament i higiene adequats i equitatius per a tots i posar fi a la defecació a l'aire lliure, fent especial atenció a les necessitats de les dones i les nenes i les persones en situacions de vulnerabilitat.
  • D'aquí a 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant l'abocament i minimitzant l'emissió de productes químics i materials perillosos, reduint a la meitat el percentatge d'aigües residuals sense tractar i augmentant considerablement el reciclatge i la reutilització sense riscos a nivell mundial.
  • D'aquí a 2030, augmentar considerablement l'ús eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l'extracció i el proveïment d'aigua dolça per fer front a l'escassetat d'aigua i reduir considerablement el nombre de persones que pateixen falta d'aigua.
  • D'aquí a 2030, implementar la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot mitjançant la cooperació transfronterera, segons escaigui.
  • D'aquí a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos els boscos, les muntanyes, els aiguamolls, els rius, els aqüífers i els llacs.
  • D'aquí a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l'aigua i el sanejament, com els de captació d'aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics, tractament d'aigües residuals, reciclat i tecnologies de reutilització.
  • Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l'aigua i el sanejament.

(Font: https://www.un.org/)

Darrera actualització: 27.04.2022 | 08:03